VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=7922&back=home

VIETOS VARDAS: Marijampolė

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Marijampolė apskr.

ŽEMESNIS LYGMUO:
Šešupė up.
Marijampolė m.
Marijampolė sen.
Sasnava sen.
Šunskai sen.
Liudvinavas sen.
Igliauka sen.
Gudeliai sen.

SUSIJĘ VIETOVĖS:
Marijampolė, sav., , , Marijampolės apskr., Lietuvos Respublika
Marijampolė, sav., , , Marijampolės apskr., Lietuvos Respublika

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
Pasaka AT 511+327A [Onutė ir Jonukas]
Onutė ir Jonukas, paėmę karvutę, išėjo į girią. Užėjus nakčiai, girioje jie rado raganų pirtelę. Kitą dieną raganos davė Onutei darbo – dirses nuo grūdų atskirti. Onutė, karvutės padedama, atliko darbą. Bet raganos, sužinojusios, kad karvutė Onutei padėjo darbą atlikti, nutarė karvutę papjauti. Karvutė pamokė Onutę, kad kai ją papjaus, Onutė tegu paima žarnas darinėti. Onutė žarnose rado akmenuką, kurį pasodino ir iš jo išaugo didelė obelis. Pro šalį važiavo ponas ir paprašė nuskinti obuolių. Raganos norėjo nuskinti, bet obels šakos nuo jų į viršų pakilo. Onutė priėjo – šakos pačios nusileido ir ji priskynė ponui obuolių. Ponas Onutę vedė ir išsivežė į savo dvarą. Raganos susiruošė Jonuką pjauti. Jonukas nugalėjo raganą Elenėlę ir įlipo į medį. Kitos raganos norėjo jį nužudyti, bet Jonukas, paukštelių padedamas, išsigelbėjo, nuėjo pas Onutę ir vedė pono seserį.
[Onutė ir Jonukas]

Atgal