VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=7925&back=home&back=home

VIETOS VARDAS: Vilkaviškis

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Marijampolė apskr.

ŽEMESNIS LYGMUO:
Šešupė up.
Bartninkai sen.
Gižai sen.
Gražiškiai sen.
Keturvalakiai sen.
Kybartai sen.
Klausučiai sen.
Pajevonis sen.
Pilviškiai sen.
Virbalis sen.
Vilkaviškis m.
Vištytis sen.
Kybartai m.
Virbalis m.

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
Daina M30 [Vai, siuntė siuntė mane močiutė]
Siuntė močiutė dukrą dunojun vandenėlio. Atjojo bernelis žirgų girdyti, sudaužė viedrus, sulaužė naščius, sudraskė vainikėlį. Verkė mergelė. Teneverkia, jis užmokės. Kad turi daug pinigų, tenugrindžia tiltą per dunojėlį – ji eis pas močiutę.
Vai, siuntė siuntė mane močiutė

Sakmė KLPTK III p.51 Aklas uosis
Pavasarį medžiai meluoja uosiui, kad dar neišsprogo, o rudenį – kad jau numetė lapus.
1986 redaguota versija

Atgal