VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=8031&back=home

VIETOS VARDAS: Strautniekai

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Nemunėlio Radviliškis sen.
Nemunėlio-Radviliškis ist. vls.

VARIANTAI:
Strautniekų vs. (1923) Leidinio aprašas P. 36

Atgal