VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=8328&back=home

VIETOS VARDAS: Dubriškis

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Parovėja sen.
Nemunėlio-Radviliškis ist. vls.

VARIANTAI:
Dubriškių vs. (1923) Leidinio aprašas P. 34

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
Padavimas apie Biržų pilį (Biržų r.)
Kai statė Biržų pilį, tai į vieną jos kertę įmūrijo jaunavedžius.
Padavimas [Įmūryti jaunavedžiai]

Atgal