VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=9135&back=home

VIETOS VARDAS: Kupiškis

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Kupiškis r. sav.

ČIA SUKURTI VAIZDAI:
Dainininkė Barbora Basackienė iš Kupiškio
Kupiškio piliakalnis
Kupiškio piliakalnis

ČIA PADARYTI GARSO ĮRAŠAI:
Padavimas apie Kupiškio piliakalnį (Kupiškio r.)
Padavimas apie Šepetos balą (Kupiškio r.)

SUSIJĘ VAIZDAI:
Dainininkė Stefanija Glemžaitė iš Kupiškio

SUSIJĘ OBJEKTAI:
Arklio skleidžiamų garsų nusakymas
Arklys žvengia, krizena, prunkščia, šnirpščia.

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
Arklio skleidžiamų garsų nusakymas
Arklys žvengia, krizena, prunkščia, šnirpščia.
arklys žvengia

Antonimų pora [vežimas–degtukas]
Tu vis iš degtuko vežimą priskaldai.
„Antonimų žodynas“

Padavimas apie Aukštupio upelio (Kupiškio r.) atsiradimą
Milžinas verkė savo mirusio draugo. Tiek verkė, kad iš jo ašarų pasidarė upelis.
Padavimas [Aukštupio upelis]

Padavimas apie Smilgiuose (Kupiškio r.) pamestą velnio akmenį ir Akmenytės pavadinimą
Velnias nešė maišą akmenų. Vienas akmuo, kuris buvo pats didžiausias, iškrito Smilgių kaimo ganyklose. Mažesnieji akmenys išbiro lauke, kurį pavadino Akmenyte.
Padavimas [Akmenytė]

Padavimas apie Kupiškio piliakalnį (Kupiškio r.) ir milžinus
Milžinai susėda ant piliakalnių, rūko pypkes ir kalbasi.
Kupiškio piliakalnis

Padavimas apie Šepetoje (Kupiškio r.) nuskendusią bažnyčią
Ponas prakeikė bažnyčią ir ji nuskendo. Toje vietoje pasidarė bala. Velykų rytą bažnyčia iškildavo.
Padavimas [Šepeta]

Atgal