Paieška Bronislavos Kerbelytės "Lietuvių pasakojamosios tautosakos kataloge"

Žanrinis skyrius: Stebuklinės pasakos
Žanrinis poskyris:Magiški daiktai
Tipo numeris ir pavadinimas:AT 571 - Avinas, prie kurio visi prilimpa
Tipo variantų ir kontaminacijų skai?ius: [18; 45]
Tipo aprašymas:
 

1.1.1.17. Herojus paveikia personažą ar objektą ypatingu veiksmu ar priemone

6.2. H gauna nuotaką: Karalaitę ves tas, kas ją prajuokins. Bernas įvykdo sąlygą. – R 4.1.0.3. H gauna objektą: Bernas nusiperka vėžį, kirstuką ir tarakoną. – 1.1.2.7. / Bernas pavalgydina senelį / tarnauja pragare – gauna žąsį / aukso gabalą. – 1.1.2.9.; Bernas auksą išmaino į žirgą, žirgą – į jautį, o jautį – į aviną. – 1.1.2.13.; Berno vedamą aviną / žąsį paliečia nuogos mergos – prilimpa; mergas paliečia grioviakasiai, šiuos – velnias, velnią – žydas; visi prilimpa. – 1.1.1.21. H grąžina N normalias galimybes: Vaikinas veda juokingą eiseną pro karaliaus rūmus – karalaitė juokiasi. – 1.1.1.17.

[18]: Ž 4545(165); V 2459(32); R BsLPY 2 111, 10b(159), 476(24), 768(45), 2106(38); S BsV p. 299 ~ I 133 (257), I 133(199), 873(401), 1242(848), 1264(549), 1658(155), 3058(1); D 2898(214), 4562(32), 5119(102). 1655 + 571 [40]; 571 + 1159 [3]: R 1861(6); S 1001(136), 1262(130); Įvairūs [2]: V 325(24); R 3414(98).

 

Bendrą tipo aprašymą žr. Lietuvių liaudies pasakų repertuare