Paieška Bronislavos Kerbelytės "Lietuvių pasakojamosios tautosakos kataloge"

Žanrinis skyrius: Stebuklinės pasakos
Žanrinis poskyris:Magiški daiktai
Tipo numeris ir pavadinimas:AT 613 - Du keleiviai
Tipo variantų ir kontaminacijų skai?ius: [121; 23]
Tipo aprašymas:
 

1.1.2.12. Herojus stebi antipodą, kai šis naudojasi veikimo laisve

H gauna informaciją: Žmogus / aklas senelis nakvoja po laivu / po medžiu ir girdi paukščius / velnius kalbant, kaip pagydyti akis, kaip surasti vandenį, kaip išgydyti sergančią karalaitę. – 1.1.2.12. H atgauna galimybes / grąžina galimybes N / gauna gyvenimo reikmes: Žmogus patepa akis rasa / patrina žole – praregi. – 1.1.2.7.; Žmogus išima iš po grindų rupūžę – karalaitė pasveiksta. – 1.1.3.1.; Žmogus atverčia akmenį / suduoda į akmenį arklio konopa – atsiranda vandens. – 1.1.1.17.

[16]: Ž DSPSO 33, 2142(2); V 1057(31), 2463(8); R I 661(16), 430(56), 456(58), 687(5), 888c(648), 1940(120), 3101(226); S BsLPY 3 18, LRš 82, I 133(154), 1287(21); D 417(43). Įvairūs [2]: V 2463(12); S I 126(40).

H praranda galimybes: Norėdamas gauti duonos, vargšas sutinka, kad jam išdurtų akis. – 1.2.1.5. / Jaunesnis brolis sutinka, kad pirma būtų valgomas jo maistas. Broliai savo maisto neduoda. – 2.2.1.1.; 1.2.1.5. / Teisybė tvirtina, kad teisingai geriau gyventi. – 2.1.2.3.; Neteisybė teigia, kad geriau meluoti. Ji laimi bylą ir išduria teisybei akis. – 2.2.2.3. (Neteisybė parodo teisėjui šimtą rublių ir laimi bylą. – 1.1.1.16.). H atgauna galimybes: 1.1.2.7. H grąžina galimybes N / gauna gyvenimo reikmes: 1.1.3.1. / 1.1.1.17.

[11]: Ž DPM 29 = DŽT 2 502; V 344(746), 4949(147); R I 806(2), 979(80), 1095(118), 1126(65); S I 133(111, 143), D ALMT p. 41, 4076(115). 613 + 554 [11]: Ž LRš 101, 783(134), 2367(170), 1057(37); V 274(30); R 10a(89), 262(218), 1920(12), 1951(6), 2910(32); S 3303(105); Įvairūs [6]: Ž 1583(4); R 10a(90); S I 120(2); D 260(124), 1237(18), 2786(200).

H gauna informaciją: 1.1.2.12. H atgauna galimybes / grąžina galimybes N / gauna gyvenimo reikmes: 1.1.2.7. / 1.1.3.1. / 1.1.1.17. H žūsta: Turtingas brolis / senio vaikai eina klausytis paukščių kalbos. Tie ieško, ar jų kas nesiklauso, – radę sudrasko. – 1.2.2.12.

[33]: Ž BLM p. 370, 5036(216), LVIA f. 1135 a. 10 Nr. 175 p. 16, 146; V LP 21 ~ VUBR F 1 – F 646 p. 255, 2838(86); R BLM p. 205, 260(268), 552(736), 1038(201), 1184(93), 1257(141), 1340(2), 1486(471), 1780(184), 1913(1), 1965(32), 2368(319), 2527(24), 3107(230), 3108(127); S 449b(89), 1228(20), 1287(93); D I 536(3), III 161(173), III 173(469), 724(21), 2641(35), 2795(117), 2940(105), 3273(23). Įvairūs [2]: S I 117(2), 449b(93).

H praranda galimybes: 1.2.1.5. / 2.2.1.1.; 1.2.1.5. H gauna informaciją: 1.1.2.12. H atgauna galimybes: 1.1.2.7. <...> H žūsta: 1.2.2.12.

[59]: Ž 462(252), 1659(11), 1969(7), LVIA f. 1135 a. 10 Nr. 175 p. 243; V BsV p. 369 = ŠLSP 90, 462(152), 1066(78), 1720(7), 3445(179), 4942(199), 5093(28), 5098(20); R BsLPY 2 181, 10b(155), 260(431), 768(494), 882(63), 963(8), 1134(39, 132), 1693(552), 1713(7), 1852(127), 1966(87), 2106(29), 2145(262), 2812(48), 2884(309), 3987(20), 3989(180); K 3426(235), 3526(265); S BsLPY 3 70, 142, I 133(231), I 154(1), 1191(469), 2326(463); D KPBL 16, 79, I 619(1), III 8(2), 449a(128), 794(34), 899(5), 1286(273), 1316(62), 2750(472), 2771(10), 2907(108), 2940(158), 3057(1), 3164(329), 3242(56), 3285(9), 4303(54), 4736(63); N I 847(4), 260(463). Įvairūs [2]: Ž DSPSO 70; S 233(2).

1.2.1.5. Herojus priima nepriimtiną antipodo sąlygą

1.1. H praranda galimybes: 2.2.1.1.; 1.2.1.5.

[2]: V BsLPY 2 56 = LTt 3 237 = SlŠLSA 302, 829(16).

 

Bendrą tipo aprašymą žr. Lietuvių liaudies pasakų repertuare