Paieška Bronislavos Kerbelytės "Lietuvių pasakojamosios tautosakos kataloge"

Žanrinis skyrius: Pasakos-legendos
Tipo numeris ir pavadinimas:AT 804 B - Bažnyčia pragare
Tipo variantų ir kontaminacijų skai?ius: [14; 51]
Tipo aprašymas:
 

1.1.1.18. Herojus imituoja grėsmę antipodui

1.1. H išsivaduoja: Patekęs į pragarą, kareivis / Saliamonas rankioja skiedras / matuoja su virvute pragarą, o velniams sako statysiąs bažnyčią. / Pragare kareivis ima kalti į sienas vinis ir ant jų kabinti savo daiktus. Velniai mano, kad jis visą pragarą nukabinėsiąs. Žmogus išvaromas. – 1.1.1.18.

[9]: Ž 5036(166); V 4128(7); R 1713(102), 2051(21), 2083(294); S 1262(134); D LTt 4 42, 2410(28), 3233(4).

1.1.2.13. Herojus gauna galimybę kelti antipodui sąlygą

4.1. H patenka į A priklausomybę: Mergina nori ištekėti / žmogus paklysta; už pagalbą pažada velniui savo pirmąjį vaiką / tą, ko namie nepaliko. – 1.2.1.5. / Bernas iškasa pinigus, kurie buvo užkeikti, kad juos suradęs žmogus nukristų į pragarą. – 1.2.1.8. H išsivaduoja: Sūnus / bernas matuoja pragarą ir sako statysiąs bažnyčią, jei velniai neatiduosią rašto / neduosią sielų. – 1.1.2.13.

[5]: R 2430(338); S BsLP 1 p. 48, 462(80), 2135(89); D 4306(75). 1045 / 1071 / 1072 / 1062 ir kt. + 804 B [20]; 1525 E / 1525 D / 1525 A + 804 B [11]; 1525 A + 1072 / 1071 ir kt. + 804 B [18]; Įvairūs [2]: Ž 2463(12); S 1190(164).

 

Bendrą tipo aprašymą žr. Lietuvių liaudies pasakų repertuare