Paieška Bronislavos Kerbelytės "Lietuvių pasakojamosios tautosakos kataloge"

Žanrinis skyrius: Pasakos-legendos
Tipo numeris ir pavadinimas:AT 810 A - Velnio atgaila
Tipo variantų ir kontaminacijų skai?ius: [216; 24]
Tipo aprašymas:
 

1.1.3.6. Herojus sąmoningai reaguoja į aplinką

6.1. H gauna padėjėją: Žmogus randa savo duoną suvalgytą / įmestą į upę /

apterštą, ir pasako: “Tegul bus Dievo garbei” – velnias turi žmogui atidirbti. – 1.1.3.6. (Velniui liepta sugundyti žmogų. Žmogaus nesugundęs velnias išvaromas iš pragaro. – 3.2.0.13.). H gauna materialinių gėrybių: Žmogus sužino iš velnio, kad bus sausra, ir javus sėja pelkėje. Žmogus sužino, kad vasara bus lietinga, – pasėja ant kalvų. Gaunamas geras derlius. – 2.1.2.2.; Velnias prašo poną vienos naštos javų. Ponas leidžia – velnias parsineša visus javus. – 1.1.1.2.; Ponas siunčia jautį, kad velnią subadytų.Velnias jautį užsimeta ant naštos ir parneša žmogui. – 1.1.1.24.

[101]: Ž ŽS 1894 p. 248 = BsLPY 2 5 = LTt 3 226, DSPŽ 1 p. 240, RA p. 472, I 817(11), 217(144), 783(267), 1059(125), 1284(292), 1505(36), 1583(102), 1601(4), 1640(53), 1659(7), 1666(91), 2270(115), 2331(240), 2448(282), 3144(109), 3171(308), 3185(20, 34), 4057(39), 4544(19), 4724(106), 4731(107), 4840 (114), 4858(77), 4869(3), 4871(1), 4968(31), 4969(27), 5036(134, 169), 5053(198, 215), LVIA f. 1135 a. 10 Nr. 187 p. 48; V BLLS 506 = ŠLSP 149, I 896(8), 426(30), 492(15), 768(234), 3144(106), 3783(973), 4943(142), 4948(2), 5099(51), 5287(52); R BLLS 510, 511, 523, 42(33), 218(1163), 426(72), 822(276), 1032(255), 1130(9), 1252(264), 1304(112), 1344(6), 1500 (17), 1550(72), 1608(113), 1624(95), 1809(2), 1863(13), 1908(16), 1909(87), 3108(111), 3109(14), 3987(91), 3989(177), 5248(287); K 4638 (89); S BsLP 2 p. 5, BsV p. 319, 336, BLLS 507, 509, StŽ 35, 507(16), 874(365), 960(311), 1641(2), 2291(184), 3517(836); D GRA 40, I 513(12), 449b(155, 164), 865(112), 899(47), 1000(43), 1239(40), 2824(26), 3167(58), 3204(198), 3801(2), 3924(98), 4302(7), 4312(58), 4325(203). 810 A + 330 A / 330 B [2]: D 211(9), 1242(831); 810 A + 1030 ir kt. [5]: Ž LVIA f. 1135 a. 10 Nr. 175 p. 240; V 5099(66); R 2023(143); D 792(63), 1824(301); 810 A + 1183 [2]: R 260(88), 499(1); 810 A + 1536 A [3]: V 344(756); R 768(349); S 1190(37); Įvairūs [12]: Ž I 558(16), 971(224), 5036 (210); V 356(175); R 265(211), 544(340), 1899(35), 3109(68); K 3525(35); S BsLP 1 p. 42; D I 592(3), 4761(22).

H gauna padėjėją: 1.1.3.6. (3.2.0.13.). H gauna materialinių gėrybių: 2.1.2.2.; 1.1.1.2.; 1.1.1.24. H praranda padėjėją: Žmogus pamato, kaip bernas pakelia klėties kertę / nukelia stogą ant žemės ir jį dengia / pamato berną išsisuodinusį ir jį pavadina velniu – tas pabėga. – 1.1.1.17. / Žmogus išgeria velnio padarytos degtinės ir ima keiktis / muštis – velnias užsirašo nuodėmę ir grįžta į pragarą. – 1.2.3.6.

[98]: Ž 462(408), 1167(23), 1782(8), 1963(62), 2037(1), 2084(4), 2368(433), 3237(75), 3435(63), 3471(831), 3527(32), 3565(59), 3665(77, 534), 4061(51), 4724(236), 4826(241), 4972(47), 5056(148), LVIA f. 1135 a. 10 Nr. 175 p. 285, 337; V BsLP 2 p. 108, BLM p. 220, BLLS 520, ŠLSP 30, 462(464, 503), 552(743), 1176(3), 1293(168), 2006(6), 2463(50), 4550(7); R BsLPY 2 129, BLLS 515–519, 10b(248, 267), 262(5), 768(271), 860(56), 1184(87), 1747(9), 1831(163), 1861(14), 2328(11), 2416(60), 2424(36), 2771(282), 2812(98), 3107(244), 3108(83), 3835(696), 3987(228); K 2268(199), 4639(295); S BsLP 1 p. 34, BLLS 514, I 133(243), 327(5), 462(26), 732(255), 873(352, 399), 1262(99), 1658(387), 2274(449), 4767(40); D BLLS 508, 512, 513, I 591(3), 449a(34), 449b(106), 1255(337), 1405(205), 1714(854), 2560(371), 2786(325, 407), 2898(771), 2940(103), 3203(59), 3788(42), 4152(101), 4157(89), 4159(193), 4160(221), 4226(51), 4232(771), 4311(8), 4433(47), 4575(3819); N 260(190), 406(247).

H gauna padėjėją: 1.1.3.6. (3.2.0.13.). H gauna materialinių gėrybių: 2.1.2.2.; 1.1.1.2. H atsilygina A: Velnio prašomas žmogus šlaksto Liucipierių švęstu vandeniu – tas pabėga; žmogaus bernas užima jo vietą. – 1.1.1.17.

[5]: Ž 1547(39); S BLLS 505, 2291(458), 2368(475); N 2269(478).

1.2.3.6. Herojus nesąmoningai reaguoja į aplinką

1.1. H patenka į A įtaką: Velnias nori sugundyti žmogų/ šeimą. Žmonės išgeria velnio padarytos degtinės ir ima keiktis, muštis – velnias užrašo jų nuodėmes. – 1.2.3.6.

[12]: Ž 1766(7), 4853(21), 4855(84); V 4947(53), 5093(166); R 1281(18), 2412(183), 3613(331), 3991(214); S 3517(1788); D 951(14), 1405(203).

 

Bendrą tipo aprašymą žr. Lietuvių liaudies pasakų repertuare