Paieška Bronislavos Kerbelytės "Lietuvių pasakojamosios tautosakos kataloge"

Žanrinis skyrius: Novelinės pasakos
Tipo numeris ir pavadinimas:AT 921 B - Geriausias draugas, pikčiausias priešas
Tipo variantų ir kontaminacijų skai?ius: [35; 2]
Tipo aprašymas:
 

1.1.3.7. Herojus sukuria situaciją, kurioje išryškėja tikrieji antipodo požymiai

1.1. H demaskuoja A: Žmogus / Saliamonas / velnias žada žmonai pinigų ir liepia nukirsti miegančiam vyrui galvą; žmona nori kirsti vyrą, o žmogus jį pažadina / pasako tiesą. – 1.1.3.7.

[7]: Ž 4856(241); V 4550(9); R 1252(263), 3078(186); D DSPSO 120, 2410(24), 4309(123).

1.2. H negauna materialinių gėrybių: Žmogui prisisapnuoja, kad iškas lobį, jei atsives geriausią draugą. Žmogus atsiveda klastingą žmoną ir lobio negauna. – R 2.2.2.6. H demaskuoja A: 1.1.3.7.

[6]: Ž 3562(56); V ŠLSP 144, 1352(42); R BsLPY 2 120, 2411(67), 3241(227); S I 133(114).

5.2. H gauna pažadą: Žmogus padeda velniui užmušti vilką / įspėja nepažįstamą žmogų, kad vilkas taikosi jį pulti / kad prie jo slenka gyvatė / uždengia sermėga sušalusius ožiukus / ištraukia įklimpusį žmogų / paleidžia į kilpas įkliuvusį velnią / apgina velnią nuo meškų / Perkūno / paleidžia pakaruoklį – jam pažadama duoti pinigų. – 1.1.2.9. / Žmogus pririša rožiniu velnią ir jį paleidžia, kai šis pažada maišą pinigų. – 1.1.2.13. / Žmogus neturi pinigų, pasiguodžia sutiktam velniui – tas žada duoti / paskolinti. – 1.1.2.10. H negauna materialinių gėrybių: R 2.2.2.6. H demaskuoja A: 1.1.3.7.

[19]: Ž 818(9), 3471(808); V 2023(133), LIA f. 1135 a. 10 Nr. 195 p. 6, 7; R 957(93), 1500(18), 2088(27), 3987(175); S I 125(2), I 503(7); D GRA39~3864(95), 796(42, 88), 1555(127), 2901(22), 2941(33), 4421(69). Įvairūs [1]: D 4310(87).

H gauna pažadą: 1.1.2.9. / 1.1.2.10. H negauna materialinių gėrybių: R 2.2.2.6. H demaskuoja A: 1.1.3.7. H gauna materialinių gėrybių: Žmogus nueina į mišką / atsiimti atlyginimo su šuniu. Tai geriausias draugas.– R 2.1.2.6. H išvengia

pavojaus: Žmogus miega. Pamatęs nepažįstamą žmogų, šuo loja ir miegantį pažadina. – 1.1.1.7.

[3]: V 1622(52); R 3989(190); D 797(32). Įvairūs [1]: R 2906(5).

 

Bendrą tipo aprašymą žr. Lietuvių liaudies pasakų repertuare