Paieška Bronislavos Kerbelytės "Lietuvių pasakojamosios tautosakos kataloge"

Žanrinis skyrius: Novelinės pasakos
Tipo numeris ir pavadinimas:AT 934 D - Lėmimas būti kareiviu
Tipo variantų ir kontaminacijų skai?ius: [16; 1]
Tipo aprašymas:
 

1.1.1.27. Herojus pasiekia, kad antipodas teisingai vertintų aplinką

1.1. H sulaukia pritarimo: Pakeleivis / senelis sutinka kareivį, norintį atkeršyti kaimynui, atidavusiam jį į rekrūtus. Jis vedasi kareivį nakvoti / kareivis užeina prašyti nakvynės į namus, kur atsiradęs kūdikis. Kareivis pamato, kad kūdikis su kareiviškais rūbais: jam lemta būti kareiviu. Kareivis nebekerštauja.

[16]: Ž 552(953), 1552(247); V 36(38), 1427(14); R BsLPY 2 143, 397(66), 978(258), 1574(75), 1719(98), 2378(34), 2884(202); D 449a(23), 3241(217), 3557(58), 4575(3822); N 272(66). Įvairūs [1]: R 619(33).

 

Bendrą tipo aprašymą žr. Lietuvių liaudies pasakų repertuare