Paieška Bronislavos Kerbelytės "Lietuvių pasakojamosios tautosakos kataloge"

Žanrinis skyrius: Pasakos apie kvailą velnią
Tipo numeris ir pavadinimas:AT 1051 - Lenkia medį
Tipo variantų ir kontaminacijų skai?ius: [0; 13]
Tipo aprašymas:
 

3.1..0.15. Herojus imituoja galįs įvykdyti sunkią užduotį

H išsaugo prestižą: Milžinas / velnias palenkia medį ir liepia piemeniui / siuvėjui palaikyti už viršūnės. Medis atsitiesdamas išmeta žmogų į aukštį. Šis sako iš džiaugsmo šokinėjęs.

1060 / 1063 / 1082 ir kt. + 1051 [9]: R 768(367), 1104(15), 1965(51), 3107(134), 5059(103); S BsLP 2 p. 223, BsLPY 4 139; D 552(1080), 792(16); 1640 + 1051 + 1060 ir kt. [4]: Ž I 144(11); R 260(273); S I 126(6); D 2898(197).

 

Bendrą tipo aprašymą žr. Lietuvių liaudies pasakų repertuare