Paieška Bronislavos Kerbelytės "Lietuvių pasakojamosios tautosakos kataloge"

Žanrinis skyrius: Pasakos apie kvailą velnią
Tipo numeris ir pavadinimas:AT 1060 - Spaudžia akmenį
Tipo variantų ir kontaminacijų skai?ius: [2; 110]
Tipo aprašymas:
 

3.1.0.14. Herojus demonstruoja esąs pranašesnis už antipodą

1.1. H laimi rungtynes: Milžinas / meška / gyvatė / velnias sako taip suspausiąs akmenį, kad tas subyrės. Žmogus / piemuo / čigonas sako išspausiąs iš akmens vandens. Jis suspaudžia varškę / sūrį.

[2]: R 5059(97); D I 842(38). 1060 + 1049 / 1052 / 1071 / 1072 ir kt. [47]: Ž 260(512), 2040(38); V BLM p. 222, 262(117), 344(762), 768(455), 1058(142), 1831(242), 2463(13); R BLM p. 5, 262(65), 398(263), 476(21), 1038(93), 1473(64), 1519(5), 1811(22), 1831(204), 1965(51), 2145(274), 2939(137), 3107(134), 5059(103); K JrkLM 47 = BsLPY 1 80 = LTt 3 220; S BsLP 1 p. 152, BsLPY 4 138, 368(212), 452(102), 1191(575, 622), 1311(66), 2368(650), 4545(442); D I 998(9), III 173(525, 594, 601), III 197(179), 449b(178), 552(1080), 792(16), 807(1442), 1555(129), 2441(700), 3796(95), 4157(240), 4317(6); 1062 / 1052 / 1089 ir kt + 1060 [17]: Ž I 817(17), 4852(88), 4868(154); R 1038(226), 1104(15), 2463(34), 2812(140), 3905(345), 3946(105); K 3526(272); S BsLP 2 p. 223, BsLPY 4 139, I 137(5); D 2941(24), 3460(103), 4312(480), 5119(161); 1045 / 1650 + 1045 + 1060 / 1062 ir kt. [10]: Ž DSPŽ 1 p. 463, RA p. 459, 4542(61); R 768(367), 1103(91), 3991(209); K 3525(34), 4647(20); S 552(756); D 2641(18); 1130 + 1060 + 1062 / 1063 ir kt. [3]: Ž 465(11); K 4638(99); D 2441(331); 1525 A / 804 B + 1060 + 1062 ir kt. [14]: Ž 284(538), 3148(231), 3562(42), 4857(169); V BsLP 2 p. 71, 552(702), 3783(1571); R 10b(200, 261), 1832(134), 1853(67), 2812(52), 3016(11), 3987(28); 1640 + 1060 + 1062 ir kt. [14]: Ž I 144(11), 462(341), 783(665), 3471(824); R I 301(35), 370(2), 1893(114); S BsLPY 3 172, 4 142; D 407(23), 692(3), 797(18), 2898(197), 2941(126); Įvairūs [5]: Ž 2170(5), 4643(26); S 2291(189), 2861(3); D I 616(1).

 

Bendrą tipo aprašymą žr. Lietuvių liaudies pasakų repertuare