Paieška Bronislavos Kerbelytės "Lietuvių pasakojamosios tautosakos kataloge"

Žanrinis skyrius: Pasakos apie kvailą velnią
Tipo numeris ir pavadinimas:AT 1061 - Kremta akmenis
Tipo variantų ir kontaminacijų skai?ius: [6; 38]
Tipo aprašymas:
 

3.1.0.14. Herojus demonstruoja esąs pranašesnis už antipodą

1.1. H pakelia prestižą: Bernas kūrena jaują ir valgo riešutus. Velnias prašo riešutų. Bernas duoda jam akmenukų – velnias negali perkąsti. – 3.1.0.14.

[3]: Ž 5038(39); R 1880(5), 3108(48). 804 B / 1045 + 1061 + 1071 ir kt. [3]: Ž 788(76); R 2145(114); S BsLP 2 p. 69; 1060 / 1088* ir kt + 1061 [8]: V 2463(13), 5099(66); R 397(49), 1899(62), 1910(30), 2632(38); S 3079(2); D 4312(480); 1525 + 1072 ir kt. + 1061 [7]: R 10b(200, 258), 1116(2), 2517(20), 3107(59), 3108(93, 155); Įvairūs [5]: Ž 2368(484); V 46(6), 278(20), 1951(3); D 5112(301).

H gauna materialinių gėrybių: Dvare vaidenasi / velnias lanko merginą. Kas išvarys velnią, tas gaus pinugų. Kareivis tai padaro. – R 2.1.2.6. H pašalina A: 3.1.0.14.

[3]: D III 173(632), III 226(769), 2641(59). 1061 + 1062 / 1084 ir kt [7]: V 1432(393), 2064(2); R 262(47), 979(35), 1909(143), 2147(3); D 4306(88); 1061 + 1159 [6]: Ž 1501(5), LVIA f. 1135 a. 10 Nr. 175 p. 53; V 219(102), 768(508), 1038(244), 1861(6); 1130 + 1061 [2]: R 768(57); S BsLPY 4 49.

 

Bendrą tipo aprašymą žr. Lietuvių liaudies pasakų repertuare