Paieška Bronislavos Kerbelytės "Lietuvių pasakojamosios tautosakos kataloge"

Žanrinis skyrius: Pasakos apie kvailą velnią
Tipo numeris ir pavadinimas:AT 1062 - Meta akmenį
Tipo variantų ir kontaminacijų skai?ius: [3; 134]
Tipo aprašymas:
 

3.1.0.14. Herojus demonstruoja esąs pranašesnis už antipodą

1.1. H laimi rungtynes: Milžinas / velnias kviečia žmogų rungtyniauti, kas toliau / aukščiau numes akmenį. Milžinas / velnias numeta akmenį labai toli, o žmogus paleidžia paukščiuką ir sako, kad jo akmuo nebenukritęs.

[3]: Ž 2368(182); R 2553(20); D 4302(89). 1062 + 1060 / 1071 ir kt. [9]: Ž I 817(17), 4436(15); V 5279(3); R 272(70), 1863(12), 2051(15), 2427(16); S I 137(5); D 3864(54); 1030 / 1072 / 1060 ir kt. + 1062 [41]: Ž 1158(1062), 2170(5), 4061(93), 4858(88), 4868(154); V 262(117), 768(455), 1058(142), 1831(242), 4845(59), 5097(223); R BLM p. 166, 262(65), 398(263), 450(41), 1104(15), 1519(5), 1811(22), 1852(82), 1890(10), 2145(274), 2328(4), 2939(137), 3086(104), 3093(10), 3460(103), 3905(345), 3946(105); K JrkLM 47 = BsLPY 1 80, 2268(66), 3526(272); S BsLP 2 p. 223, BsLPY 4 139, 368(212), 1658(183), 4545(442); D 792(16), 2441(700), 2750(945), 2941(24), 4159(190); 1045 / 1650 + 1045 / 804 B + 1130 + 1062 ir kt. [37]: Ž DSPŽ 1 p. 463, 69(478), 322(181), 462(175, 332), 788(76), 2954(39), 3148(321), 3471(65), 3562(42), 4061(14), 4857(169), 4968(28), 5053(210); V 552(756), 2961(213), 3783(1571), 4941(87); R I 670a(3), 281(237), 368(285), 1831(166), 1888(40), 2298(6), 2632(35), 3991(209); K 2268(38), 3525(34), 3526(249), 4647(20); S BsLP 2 p. 74, 346(138), 368(72); D GRA 38, III 217(71), 795(41), 951(15); 1130 + 1062 ir kt. [3]: R 1831(170); K 4638(88); D 2441(331); 1525 + 1045 / 804 B + 1062 ir kt. [26]: Ž 284(538), 1258(22), 1790(66), 3283(221); V BsLP 2 p. 71, 358(603), 552(702), VUBR F1 – F 646 p. 222; R 10b(200, 258, 261), 1078(147), 1108(44), 1116(2), 1182(12), 1184(92), 1348(2), 2023(172), 2517(20), 3016(11), 3537(126); S 318(19); D 792(180), 3426(580), 4475(110); N 260(424); 1640 + 1062 ir kt. [15]:Ž I 144(11), 462(341), 783(665), 2368(484), 3471(824), 4871(206); V 4847(18); R I 301(35), 1893(114), 3701(2); K 2268(214); S I 126(6); D 797(18), 2898(197), 2941(126); Įvairūs [3]: R 265(211); S 2291(189); D 4312(480).

 

Bendrą tipo aprašymą žr. Lietuvių liaudies pasakų repertuare