Paieška Bronislavos Kerbelytės "Lietuvių pasakojamosios tautosakos kataloge"

Žanrinis skyrius: Pasakos apie kvailą velnią
Tipo numeris ir pavadinimas:AT 1071 - Imasi su meška
Tipo variantų ir kontaminacijų skai?ius: [0; 120]
Tipo aprašymas:
 

3.1.0.14. Herojus demonstruoja esąs pranašesnis už antipodą

H išvengia susidūrimo su A: Milžinas / velnias kviečia piemenuką / berną / kareivį imtynių. Tas sako, kad milžinas / velnias jo seno tėvo / senelio neįveiktų, ir parodo mešką / jautį. Milžinas / velnias prilamdomas.

1071 + 1072 /1062 ir kt. [4]: R 1852(82), 1910(30), 3086(104); K 3526(272); 1072 / 1062 / 1082 ir kt. + 1071 [23]: Ž 1284(6), 2368(592), 4061(93), 4436(15), 4868(154); V SlŠLSA 305, 262(117), 422(102), 4845(59), 5279(3); R 272(70), 539(9), 768(29), 991(19), 1681(192), 1863(12), 2051(15), 2668(41), 2812(140); S 28(345); D III 173(653), 2750(945), 4232(157); 1000 (1071 ir kt.) [2]: D 4159(190, 221); 1045 / 1650 + 1045 / 804 B + 1071 + 1072 ir kt. [47]: Ž DSPŽ 1 p. 463, LTU 285, 69(472, 478), 322(181), 462(175, 332), 552(716), 1744(7), 2954(38, 39), 4857(169), 4869(2), 4973(84), LVIA f. 1135 a. 10 Nr. 179 p. 56; V 368(304), 552(756), 2961(213), 4847(18); R I 670a(3), 10b(244), 42(40), 281(237), 1048(121), 1103(91), 1888(40), 2145(114), 2298(6), 3235(387), 3414(456), 4092(163); K JrkLM 83 = BsV p. 331; S BsLP 1 p. 30, 2 p. 69, 346(138), 462(480), 2368(122), 4889(241); D GRA 38, I 589(2), I 846(2), 449a(121), 951(15), 2750(429), 4162(256); N 768(569), LVIA f. 1135 a. 10 Nr. 187 p. 15; 1525 A + 1045 / 804 B + 1071 ir kt. [41]: Ž 284(538, 542), 1243(41), 1258(22), 1790(66), 3283(221), 4830(14); V BsLP 2 p. 71, 358(603), 552(702), 2189(5), 3783(2196), VUBR F1 – F 646 p. 222; R 10b(200, 258), 262(36, 48, 75), 1108(44), 1182(12), 1348(2), 1831(262), 1832(134), 1910(83), 2023(172), 2145(11), 2787(161), 2812(52), 3016(11), 3108(93, 155), 3987(28); S BsLP 2 p. 74, I 143(5), 318(19); D 792(180), 807(89), 953(2), 2771(952), 4475(110); N I 833(13); Įvairūs [3]: R 1130(11), 2141(10); D KPBL 26.

 

Bendrą tipo aprašymą žr. Lietuvių liaudies pasakų repertuare