Paieška Bronislavos Kerbelytės "Lietuvių pasakojamosios tautosakos kataloge"

Žanrinis skyrius: Buitinės pasakos
Žanrinis poskyris:Apie vyrus (jaunuolius)
Tipo numeris ir pavadinimas:AT 1539 - Gudruolis ir gobšuolis
Tipo variantų ir kontaminacijų skai?ius: [143; 75]
Tipo aprašymas:
 

1.1.2.13. Herojus gauna galimybę kelti antipodui sąlygą

H gauna gėrybių: Žmogus įdeda į puodą karštą plytą, pripila vandens ir verda mėsą, pastatęs puodą ant tvoros / viduryje aslos. Ponas / vokietis pamato puodą, kuris pats verda, ir nuperka. / Žmogus priberia pinigėlių į arklio mėšlą ir rankioja. Ponui / vokiečiui sako, kad jo arklys pinigais teršia. Arklys nuperkamas. / Ponas / vokietis ateina piktas: arklys neteršia pinigais. Žmogus pririša prie žmonos krūtinės rasalo pūslę, neva supykęs ją nuduria. Sušeria rimbu – žmona atgyja. Ponas / vokietis nuperka rimbą. – 1.1.2.13. H patiria nesėkmę: Ponas / vokietis nuduria savo žmoną, nori atgaivinti, bet neatgaivina ir suimamamas. – 1.2.2.18.

[143]: Ž DPM 30 = DŽT 2 535, LTt 4 58, RA p. 469, 69(473), 410(96), 462(194, 241, 378), 788(68, 96), 818(33), 829(23), 1306(47), 1496(74), 1502(110), 1539(25), 1659(108), 1692(34), 1763(2), 1771(86), 2040(69), 2047(104), 2111(1), 2136(138), 2230(542), 2552(32), 3074(26), 3471(825), 3665(533), 4029(31), 4165(208), 4542(57), 4649(162), 4729(159), 4792(25), 4830(5, 39), 4868(294), 4871(34), 4972(46), 5054(100), 5056(7), LVIA f. 1135 a. 10 Nr. 187 p. 46; V SlŠLP 135, 77(12, 14), 264(142), 270(595), 338(671), 344(737), 422(6, 135), 462(499, 531), 520(8), 1831(248), 1832(320), 2666(27), 3783(1342), 4942(396); R 218(1221), 260(143), 337(50), 358(635), 368(8), 397(39, 122), 407(34), 456(26), 687(33), 768(106, 311), 978(140), 1042(51), 1266(116), 1278(114), 1325(196), 1487(230), 1488(96), 1634(49), 1791(45), 1852(101), 1881(33), 1951(8), 2123(6), 2368(425), 3109(33, 88), 3189(18), 3414(531), 3613(815), 3783(2197), 3905(983), 4817(68); K SchLG p.189 = BsLPY 1 23, 2269(172), 2876(82), 4637(125 ~ 127), 4644(48), 4647(23); S BsLPY 3 112, 170, 179, I 121(2), 327(8, 310), 372(38), 873(242), 1192(382), 1262(1, 43), 1287(39), 1311(14), 1349(156), 1658(350), 1720(10), 1734(27), 2546(81), 2715(2); D GP 59, VPS 1 23, III 19(40), 662(205), 691(2), 1027(85), 1186(302), 2379(142), 2567(1270), 2750(946), 2786(3), 2898(561), 2941(21), 3071(4), 3155(41), 3203(257), 3537(101), 4076(111), 4332(193), 4736(61); N I 105(16), 582(7), 612(26), 2145(151). 1539 + 1535 [34]: Ž 740(46), 3471(1130), 4853(6); V 350(210), 1803(43), 4848(23); R BLM p. 216, LRš 113, I 505(1), 260(277), 368(176), 476(7), 1095(115), 1104(31), 1137(57); S 327(145, 311), 507(26), 1262(27), 2201(113), 2326(202), 3445(155); D III 161(295), III 164(215), III 173(11, 464), 1944(117), 2879(19), 2898(172), 2907(64), 3164(429, 517), 4152(87); N 2145(118); 1539 + 1536 B [4]: Ž 368(303); R 2812(66); D 686(87), 3187(37); 1313 A / 1313 B + 1539 [2]; 1358 A / 1358 C + 1539 [5]; 1525 A / 1525 E / 1525 D + 1539 [9]; 1542 B* + 1539 [7]; Įvairūs [14]: Ž 462(358), 3471(157), 4868(312); V SlŠLP 57; R I 608(5), I 809(6), 2884(273), 3835(1298), 3992(125); K 3526(249); D III 161(50, 55), 807(138), 3166(104).

 

Bendrą tipo aprašymą žr. Lietuvių liaudies pasakų repertuare