Paieška Bronislavos Kerbelytės "Lietuvių liaudies pasakų repertuare"

Žanrinis skyrius: Stebuklinės pasakos
Žanrinis poskyris:Magiški daiktai
Tipo numeris ir pavadinimas:AT 571 - Avinas, prie kurio visi prilimpa
Tipo variant ir kontaminacijų skaičius: [18; 45]
Tipo aprašymas:
 

Bernas nusiperka vėžį, kirstuką ir tarakoną. / Bernas pavalgydina senelį / tarnauja pragare – gauna žąsį / aukso gabalą. Bernas auksą išmaino į žirgą, žirgą – į jautį, o jautį – į aviną. Berno vedamą aviną / žąsį paliečia nuogos mergos – prilimpa; mergas paliečia grioviakasiai, šiuos – velnias, velnią – žydas; visi prilimpa. Karalaitę ves tas, kas ją prajuokins. Vaikinas veda juokingą eiseną pro karaliaus rūmus – karalaitė juokiasi.

[18]: Ž 1; V 1; R 5 – BsLPY 2 111 = SpLM 32; S 8 – BsV p. 299; D 3. 1655 + 571 [40]; 571 + 1159 [3]: R 1; S 2; Įvairūs [2]: V 1; R 1.

 

Plačiau žr. Lietuvių pasakojamosios tautosakos kataloge