Paieška Bronislavos Kerbelytės "Lietuvių liaudies pasakų repertuare"

Žanrinis skyrius: Stebuklinės pasakos
Žanrinis poskyris:Kiti stebuklingi įvykiai
Tipo numeris ir pavadinimas:AT 700 - Nykštukas
Tipo variant ir kontaminacijų skaičius: [144; 5]
Tipo aprašymas:
 

Tėvai pasako, kad turėtų nors tokį vaiką, kaip nykštys, – toks vaikas atsiranda. / Tėvai bezda į grūstuvę / į kaladę / nupjauna nykštį ir užmeta ant krosnies / pakrosnin / įdeda į puodą ant krosnies / į stuburą. – atsiranda vaikas. / Žmonės supa alksnį / rąstą / medinį vaiką / augina vėžį / seneliai nutašo vaiką iš ąžuolo / nulipdo iš molio / iš tešlos / žmona grūda piestoje dvilypį riešutą – atsiranda vaikas. / Žmona valgo agurką, jo gabalą numeta – gimsta Nykštukas.

Tėvas parduoda Nykštuką ponui, kai šis sūnų pinigais apipila. Vaikas prakrapšto skylutę skrynelėje / pono kišenėje / pasiprašo pono į lauką ir pabėga. / Nykštukas įšoka vilkui į gerklę ir reikalauja nešti jį namo. / Nykštukas eina kartu su vagimis vogti. Jis garsiai klausia vagių, ką imti, – šeimininkas išgirsta. Nykštukas pasislepia šiauduose – jį suėda karvė. Karvės pilve Nykštukas šaukia, kad nemelžtų, – karvę papjauna. Vilkas suėda karvės vidurius ir Nykštuką. Vaikas drasko vilko vidurius ir liepia nešti pas tėvus / vaikas žada išlįsti iš vilko pilvo, kai nuneš pas tėvus. Vilkas nuneša Nykštuką namo ir užmušamas.

[144]: Ž 35 – DSPŽ 2 p. 67, DPM 41 = DŽT 2 503; V 18 – BsLPY 2 85, SlŠLP 87, SlŠLP 87; R 41 – DSPŽ 2 p. 66, DPDI 69, LP 22 = CappM 29 = LTt 3 189 ~ LRš 75; K 3 – SchLG p. 121 = BsLPY 1 4, JrkLM 5 = BsLPY 1 40; S 10 – DSPŽ 1 p. 280, BsLPY 3 53; D 35 – VLCh 2 p. 376, KLV 76, GP 15, 52; N 2. Įvairūs [5]: R 3; K 1– TD 7 150; D 1.

 

Plačiau žr. Lietuvių pasakojamosios tautosakos kataloge