Asmuo

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/asmuo.php?AId=181&back=home

VARDAS: Gertrūda

PAVARDĖ: Naktinienė

VARIANTAI: Gertrūda Savičiūtė–Naktinienė

VARIANTAI: Gertrūda Savičiūtė

TAUTYBĖ: lietuvių

GIMTOJI KALBA: lietuvių

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
KALBOTYRA

GIMIMO METAI: 1953-11-15

GIMIMO VIETA:

Dabartinė lokalizacija: Suvainiškis, mstl., Pandėlio sen., Rokiškio r. sav., Panevėžio apskr., Lietuvos Respublika

BIOGRAFIJA:
Gimė 1953 m. lapkričio 15 d. Suvainiškyje, Rokiškio r. 1977 m. baigusi Vilniaus universitetą pradėjo dirbti Lietuvių kalbos ir literatūros (dabar – Lietuvių kalbos) instituto Žodynų skyriuje.1982 m.apgynė disertaciją „Tikslo ir kauzacijos predikatai fleksinėse indoeuropiečių kalbose“. Paskelbė mokslinių straipsnių leksikologijos ir leksikografijos, giminiškų kalbų tipologijos, dialektologijos, kalbos kultūros ir kt. temomis. Kartu su Aldona Paulauskiene ir Vytautu Vitkausku parengė „Druskininkų tarmės žodyną“ (1988, už jį autorių kolektyvui 1990 m. paskirta Juozo Balčikonio premija). Kartu su kitais rengė „Frazeologijos žodyną“ (2001 m.; už jį autorių kolektyvui paskirta 2002m. Lietuvos mokslo premija). Kartu su kitais rašo ir redaguoja „Bendrinės lietuvių kalbos žodyną“. Viena akademinio „Lietuvių kalbos žodyno“ autorių ir redaktorių. Nemažai prisidėjusi prie leksikos duomenų rinkimo šio žodyno kartotekai. Yra „Lietuvių kalbos žodyno“ (1941–2002, t. I–XX) elektroninio varianto, paskelbto 2005 m. internete adresu www.lkz.lt, vyriausioji redaktorė ir projekto vadovė. Mokslinių interesų sritys: leksikologija, leksikografija, frazeologija, semantika, dialektologija, elektroninių žodynų ir kalbos duomenų bazių kūrimas.

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
Bibliografija paskelbta Lietuvių kalbos instituto svetainėse adresais www.lki.lt (struktūra / darbuotojai) ir www.lkz.lt (žodynininkai)

LITERATŪRA APIE ASMENĮ: Leidinio aprašas
„Lietuvių kalbos enciklopedija“, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1999, p. 428

PASTABOS: Kalbininkė, žodynininkė

Vaizdai(1)

Spausdinti

Atgal