Tautosakos objektas "Padavimas apie Gandingos piliakalnyje (Plungės r.) paslėptus pinigus" >> "Padavimas [Gandinga]"

Tautosaka


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=1572&FId=3116&back=home

PAVADINIMAS: Padavimas [Gandinga]

ANKSTYVESNĖ FIKSACIJA:
Padavimas apie Gandingos piliakalnį. Rankraštinė versija

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Literatūrinė kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Viduje pilies esą didelių trobesių ir urvų. Kada žuvėdams prisėjo kraustytis iš Gandingos, tai jie pinigus, auksą, sidabrą, ginklus ir kitus gerus daiktus sunešę į pilį, uždarę geležinėmis durimis ir užpylę jas žemėmis taip, kad nė žymės nebepaliko. Tačiau pasakoja, kad tos durys esančios pietų šone ir netoli durų iš kalno sunkiasi nedidelis šaltinėlis. Raktus padėję po labai dideliu akmeniu, gulinčiu gilioje Babrungo sietuvoje prie šiaurinio pilies galo. Saugoti visus tuos turtus pavedę velniams, kurių viršininkas esąs pilies ponaitis.

PATEIKĖJAS: J. Vosylius Fiksavimo metu pateikėjuo buvo 22 m.

FIKSUOTOJAS: Eugenija Grigonytė

FIKSAVIMO METAI: 1931

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Kuliai, mstl., Kulių sen., Plungės r. sav., Telšių apskr., Lietuvos Respublika

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 62, Nr. 119

©: Sudarymas Bronislava Kerbelytė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

PASTABOS: Skelbiama iš leidinio „Žemės atmintis“, 1999 m.

Spausdinti

Atgal