Knygadvario objektas "BsTB 11 405-32 Anekdotas apie vyskupą, kuris nutarė neaplankyti A. Strazdo [Tai kad ir mane Dievas arkliu būtų sutvėręs]" >> "2002 redaguota versija [Tai kad ir mane Dievas arkliu būtų sutvėręs]"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=5120&FId=7722&back=home

PAVADINIMAS: 2002 redaguota versija [Tai kad ir mane Dievas arkliu būtų sutvėręs]

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
32. [TAI KAD IR MANE DIEVAS ARKLIU BŪTŲ SUTVĖRĘS]

Kartą vyskupas lankęs bažnyčias tame krašte, kuriame kun. Strazdas turėjęs paskirtą mažą bažnytėlę su mažu skaičium parapijonų. Prie vyskupo buvę daug aplinkinių kunigų, o tame tarpe ir kun. Strazdas. Kadangi jo bažnytėlė buvus mažytė, tai vyskupas, pasikalbėjęs su kunigais, nutaręs pas jį neužvažiuoti.
Jiems beviešiant vienoje parapijoj, vienas dvarininkas pirkęs gražius arklius. Vyskupui parūpę juos pamatyti. Vieną rytą jis, anksti atsikėlęs, per šlapią pievą, sutoną pasikėlęs, šlapiom kojom nubridęs dvaran tų arklių žiūrėtų..
Per pietus bekalbant apie tuos arklius, kun. Strazdas taip atsiliepęs:
– Tai kad ir mane Dievas arkliu būtų sutvėręs, tai, be abejo, vyskupas būtų ir mane aplankęs, o kada žmogus esu, tai nutarė manęs nelankyti.

PATEIKĖJAS: Bubulis gyv. Ignalinoje

FIKSAVIMO AMŽIUS: -

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Ignalina, m., , Ignalinos r. sav., Utenos apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Ignalina, Švenč[ionių] pav.

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 405-406, Nr. 32
Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 11. Įvairi tautosaka iš rinkinių. Surinko Jonas Basanavičius. Sudarė Kostas Aleksynas. Parengė Kostas Aleksynas, Leonardas Sauka. Įvadą ir paaiškinimus parašė Leonardas Sauka. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SKELBTA LEIDINYJE:
Iš kun. Antano Strazdo gyvenimo ir raštų. Spaudon prirengė J. Basanavičius. Vilnius: M. Kuktos sp. 1911. 38 p.

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal