Kalbos objektas
Kalba


PAVADINIMAS: Arklio pavadinimas [kuinas]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Arklio pavadinimų ir apibūdinimų fiksacijos „Lietuvių kalbos žodyne“

ANOTACIJA:

TURINYS:
Kol kuinu nusistumsiu Visatekstė
senas kuinas buvo Visatekstė
tokiais kuinais pasikinkęs Visatekstė
kai arkys vos paeina Visatekstė
vos kuinas bevelka Visatekstė
kuineliukas Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: KALBOTYRA | LEKSIKOLOGIJA | ŽODIS | BENDRINIAI ŽODŽIAI

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: KALBOTYRA | SINTAKSĖ | SAKINIAI

MOKSLINIS KOMENTARAS menkas, liesas, silpnas arklys; kėvė

MOKSLINIS KOMENTARAS Pagal LKŽ VI 782 leksema [kuinas] užfiksuota senuosiuose žodynuose SD , R , Lex , K; vartota M. Daukšos, K. Donelaičio, A. Vienuolio; užrašyta įvairiose lietuvių kalbos tarmėse.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:
www.lkz.lt
www.lki.lt

Spausdinti

Atgal