Kalbos objektas
Kalba


PAVADINIMAS: Pavardė iš rankraštinio šaltinio [Steponas Vilkelis]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Pavardės iš Istorinių asmenvardžių kartotekos (IAK)

ANOTACIJA: Taip XVIII amžiaus Utenos krikšto registracijos knygoje užrašytas pakrikštyto kūdikio tėvas Steffanus Wilkelis [Steponas Vilkelis]

TURINYS:
Pavardė iš rankraštinio šaltinio [Steponas Vilkelis] Visatekstė
Pavardė iš rankraštinio šaltinio [Steffanus Wilkelis] Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS: Pakrikštytų asmenų registracija

OBJEKTAS SAUGOMAS:
LKI Istorinių asmenvardžių kartoteka (IAK), P. 26

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: KALBOTYRA | LEKSIKOLOGIJA | ŽODIS | TIKRINIAI ŽODŽIAI | ASMENVARDŽIAI | PAVARDĖS

MOKSLINIS KOMENTARAS Istorinė pavardė Vilkelis yra priskiriama lietuviškų pravardinės kilmės pavardžių grupei ir kildintina iš lietuvių kalbos bendrinio žodžio vilkas (žr. Zinkevičius Z. Lietuvių antroponimika. Vilniaus lietuvių asmenvardžiai XVII a. pradžioje. Vilnius: Mokslas, 1977, p. 218). Dėmesį atkreipia tai, kad dabartiniame lietuvių vardyne turime pavardę Vilkelis (Lietuvių pavardžių žodynas 2, Vilnius: Mokslas, 1989, p. 1217).

CHRONOLOGIJA:

LITERATŪRA: Leidinio aprašas, P. 218

PASTABOS: Bažnytinis šaltinis rašytas lenkų ir lotynų kalba

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal