Kalbos objektas
Kalba


PAVADINIMAS: Gėlės pavadinimas [našlelė]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Augalų tarminių pavadinimų, susijusių su giminystės terminais, fiksacijos akademinio „Lietuvių kalbos žodyno“ kartotekoje

ANOTACIJA:

TURINYS:
Gėlės pavadinimas [našlelė] Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:
Gėlės pavadinimas [našlelė]

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:
LKŽ kartoteka, LKI

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: KALBOTYRA | ŽODŽIŲ DARYBA | DARINIAI | pagal darybos būdą | PRIESAGŲ DARYBOS DAIKTAVARDŽIAI | pagal darybos klasę | DEMINUTYVAI

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: ETNOLOGIJA | GAMTA IR ŽMOGUS | LIAUDIES BOTANIKA | AUGALŲ PAVADINIMAI

MOKSLINIS KOMENTARAS Pavadinimo kilmė ir motyvacija nėra labai aiški. Galbūt jį būtų galima sieti su šios gėlės paskirtimi: našlaitės dažniausiai sodinamos ant kapų (įvairios jų veislės žydi nuo ankstyvo pavasario iki šalnų), taigi jos yra tarsi mirusių artimųjų gėlės, todėl ir jų pavadinimai sietini su brangiausių žmonių vardais. Panaši našlaitės vardo motyvacija ir vokiečių kalboje, plg. vok. Stiefmütterchen (vok. Stiefmutter ‘pamotė’). Be to, dažniausiai darželinės našlaitės vainiklapių pamatai būna kokios nors kontrastingos spalvos, pavyzdžiui, tamsiai violetiniai vainiklapiai su geltonais pagrindais. Tokie žiedų spalvų deriniai primena žmogaus akis ar veidą (plg. našlaitės pavadinimą rusų kalboje – анютины глазки).

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal