Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: Pasaka AT 330B+401A+437*+300 [Apie seną žalnierių]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 6 tomas

ANOTACIJA: Kai žalnierius paseno, jį išmetė iš kariaunos. Eina senas žalnierius ir sutinka senelį, kuris jį nusivedė į rojų. Rojuje žalnierius rūkė ir gėrė ir už tai buvo iš rojaus išmestas. Sutiko žalnierius senelį, kuris jį nusivedė į pragarą. Pragare senas žalnierius taip velnius kankino, kad velnių buvo išvarytas. Netoli pragaro žalnierius užėjo dvarą. To dvaro paną naktimis velniai kankindavo. Žalnierius tris naktis saugojo paną ir išvadavo nuo velnių. Pana pasižadėjo žalnieriui ir liepė ateiti į bažnyčią šliūbo imti. Senas žalnierius gyveno pas raganą, per kurios klastą žalnierius tris kartus pavėlavo į šliūbą. Jo pana turėjo išeiti į jai paskirtą dvarą. Senas žalnierius sužinojęs raganos klastą, taip mušė raganą, kad ji pažadėjo padėti rasti tą dvarą ir tą paną. Žalnierius atėjęs į tą dvarą sužinojo, kad jo pana smakui pažadėta. Nugalėjo trigalvį, po to šešiagalvį, devyniagalvį smaką ir išvadavo savo paną. Apsivedė žalnierius su pana, susilaukė trijų sūnų. Užaugę visi trys sūnūs išjojo po pasaulį pasižvalgyti. Du vyresnieji nugarmėjo į pragarą. Iš ten juos trečias brolis išgelbėjo ir visi grįžo laimingai namo. Pasklido garsas, kad kas nugalės drūtąją karalaitę, tas ją ves. Du vyresnieji išjoję pražuvo, o trečias brolis nugalėjo drūtąją karalaitę ir ją vedė.

TURINYS:
[Apie seną žalnierių] Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | PASAKOS | STEBUKLINĖS PASAKOS

TIPOLOGIJA:    PASAKA: AT 330 B, C, Velniai terboje; išlošiančios kortos, [173; 61]

TIPOLOGIJA:    PASAKA: AT 401 A*, Trys kareiviai užburtoje pilyje, [7]

TIPOLOGIJA:    PASAKA: AT 437, Prarasta nuotaka, [8; 28]

TIPOLOGIJA:    PASAKA: AT 300 A, Kova ant tilto, [30; 20]

MOKSLINIS KOMENTARAS Ilgokas tekstas jungia kelis stebuklų pasakų tipus. Apie pasaką, kurios siužetas „Velniai terboje“ (AT 330B) iš lietuvių užrašyta 234 variantai. Tačiau skelbiamas tekstas gana nutolęs nuo būdingų tipui bruožų. Apie pasakos AT 401A versiją „Užburtos karalaitės ir jų pilys“iš lietuvių užrašyta 140 variantai. Trečias pasakos tipas – „Prarasta nuotaka“ (AT 437*) – žinomas latvių (7 variantai), rusų (3), ukrainiečių (10), baltarusių (3), ispanų (2), indų (5), angolų (2), italų tautosakoje. Iš lietuvių užrašyta 36 variantai. Ketvirtas tipas – „Slibino nugalėtojas“ (AT 300). Iš lietuvių užrašyta 308 variantai.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:
Pasaka AT 330B+1154* [Velniai terboje]
Pasaka AT 401A [Karalaitė išgelbsti užburtą dvarą]
Pasaka AT 401A [Žvejo sūnus ir užburta karalaitė]
Pasaka AT 401A+1159+1154* [Prakeikta pana]
Pasakos AT 326 [Bebaimis jaunuolis] ir AT 401A [Užburta pana ir jos dvaras]
BsTB 13 63-44 Pasaka AT (330B)+401A+437*+300 [Karalaitė] Tas pats tekstas

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal