Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 11 405-32 Anekdotas apie vyskupą, kuris nutarė neaplankyti A. Strazdo [Tai kad ir mane Dievas arkliu būtų sutvėręs]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 11 tomas

ANOTACIJA: Kartą vyskupas lankęs bažnyčias. Kadangi kunigo Strazdo bažnytėlė buvus mažytė, tai vyskupas, pasikalbėjęs su kunigais, nutaręs pas jį neužvažiuoti. Jiems beviešint vienoje parapijoje, dvarininkas pirkęs gražius arklius. Vyskupui parūpę juos pamatyti. Vieną rytą jis, anksti atsikėlęs, sušlapdamas kojas, nuėjo į dvarą tų arklių žiūrėti. Per pietus bekalbant apie tuos arklius, Strazdas taręs, kad būtų jį Dievas arkliu sutvėręs, tai, be abejo, vyskupas būtų ir jį aplankęs, o kada žmogus yra, tai nutarė nelankyti.

TURINYS:
2002 redaguota versija [Tai kad ir mane Dievas arkliu būtų sutvėręs] Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | ANEKDOTAI

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal