Archeologijos objektas
Archeologija


PAVADINIMAS: Kernavės bronzos–ankstyvojo geležies amžiaus kapinynas

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Kernavės archeologijos paminklų kompleksas

ANOTACIJA: Kernavės archeologijos paminklų komplekso dalis. Plačiausiai Lietuvoje tyrinėtas Brūkšniuotosios keramikos kultūros (2–1 t-metis pr. Kr.) kapinynas.

TURINYS:
Degintinių kapų charakteristika Visatekstė
1989 m. archeologinių žvalgymų rezultatai Visatekstė
Žalvario ir ankstyvojo geležies amžiaus Kernavės gyventojų antropologija Visatekstė
Kapinyne palaidotų žmonių antropologiniai tyrimai Visatekstė
1996-1997 m. archeologinių tyrimų rezultatai Visatekstė
1994 m. archeologinių tyrimų rezultatai Visatekstė
1993 m. archeologinių tyrimų rezultatai Visatekstė
1990-1991 m. archeologinių tyrimų rezultatai Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:
Kernavės bronzos ir ankstyvojo geležies amžiaus kapinynas bei geležies amžiaus gyvenvietė
Kernavės archeologijos paminklų kompleksas

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:
NKVA (Kultūros vertybių departamento Nekilnojamų kultūros vertybių apskaita), Nr. A1475

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINĖS VIETOS | LAIDOJIMO VIETOS | KAPINYNAS

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | Periodai ir kultūriniai regionai | BRONZOS AMŽIUS | archeologinės kultūros | BRŪKŠNIUOTOSIOS KERAMIKOS KULTŪRA

CHRONOLOGIJA: Bronzos amžius (vėlyvasis)

CHRONOLOGIJA: Geležies amžius (ankstyvasis)

CHRONOLOGIJA: Geležies amžius (senasis)

LOKALIZACIJA: Kernavė, mstl., Kernavės sen., Širvintų r. sav., Vilniaus apskr., Lietuvos Respublika

GAMTINĖ CHARAKTERISTIKA

LITERATŪRA: Leidinio aprašas

LITERATŪRA: Leidinio aprašas

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:
Kernavės akmens amžiaus gyvenvietė Priklauso tam pačiam archeologijos-istorijos paminklų kompleksui.
Semeniškių senovės gyvenvietė II (Širvintų r.) Priklauso tam pačiam Kernavės archeologijos ir istorijos paminklų kompleksui.
Semeniškių senovės gyvenvietė I (Širvintų r.)
Kernavės geležies amžiaus gyvenvietė (Pajautos slėnyje)

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal