Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 11 381-5 Anekdotas apie kataliko ir reformato bylą teisme [Kaip kunigužis prie karvės]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 11 tomas

ANOTACIJA: Katalikas ūkininkas nunešė pas liuteroną kalvį pagaląsti žagres. Kalvis buvo labai linksmas, nes praėjusią naktį jam gimė sūnus. Džiaugdamasis įpylė ūkininkui degtinės. Tas išgėręs sako, kad jis šiandien pirmutinis kaip kunigas prie karvės. Kalviui toks pasakymas labai nepatiko ir apskundė ūkininką teismui. Bet teisme ūkininkas paaiškino, kad kartą į jomarką nusivedė karvę ir pirmas jos pirkti atėjęs kunigas. Kalvis nieko nelaimėjo, o ūkininkas neturėjo jokios bėdos.

TURINYS:
2002 redaguota versija [Anekdotas apie kataliko ir reformato bylą teisme] Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | ANEKDOTAI

MOKSLINIS KOMENTARAS Anekdotas apie kataliko ir reformato bylą teisme.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal