Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 2 21-1 Sakmė AT 250A – Dzėis ir vėžys

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 2 tomas

ANOTACIJA: Dievas, sutvėręs gyvulius, įspaudė visiems akis. Priėjęs prie vėžio pasakė, kad tam tik mažos akelės likę, o vėžys atsakė, kad tokias mažas dievas į užpakalį kištųsi – dievas jam ten akis ir įspaudęs.

TURINYS:
Teksto 1995 m. redakcija Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | SAKMĖS | ETIOLOGINĖS SAKMĖS

TIPOLOGIJA:    PASAKA: AT 250 A, Žr. ETIOLOGINĖS SAKMĖS,

MOKSLINIS KOMENTARAS Etiologinė sakmė apie vėžio akis žinoma suomių, lyvių, vokiečių ir kitų tautų. Lietuvių tautosakoje ji gana populiari, jos užrašyta 108 variantai.

LOKALIZACIJA:

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:
BsTB 2 413-200 Sakmė (AT 250A) – Apie vėžį

INTERNETO NUORODOS:
http://www.knygadvaris.lt/?id=74&par=70&lang=lt&Gid=536 Teksto šaltinis

Spausdinti

Atgal