Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 2 21-2 Sakmė – Kodėl dreb epušies lapai

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 2 tomas

ANOTACIJA: Motina švenčiausia, bėgdama nuo Erodo su sūneliu į Egiptą, pavargusi sustojo po epuše ir iš baimės drebėjo. Nuo to laiko visų epušų lapai ėmę drebėti.

TURINYS:
Teksto 1995 m. redakcija Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | SAKMĖS | ETIOLOGINĖS SAKMĖS

MOKSLINIS KOMENTARAS Populiari etiologinė sakmė, Lietuvoje jos užrašyta 84 variantai.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:
http://www.knygadvaris.lt/?id=74&par=70&lang=lt&Gid=536 Teksto šaltinis

Spausdinti

Atgal