Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 2 21-3 Pasaka AT 1624D*+1634E* – Cigonas ir gaspadorius

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 2 tomas

ANOTACIJA: Namų šeimininkas nutvėrė čigoną vagiant ir, pakvietęs šeimyną, ketino prikulti. Čigonas skundėsi dantų skausmu ir prašė, kad jo tik per tvorą nemestų. Šeimininkas čiupo už kupros iš išmetė vagį per tvorą – čigonas pabėgo.

TURINYS:
Teksto 1995 m. redakcija Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | PASAKOS | BUITINĖS PASAKOS

TIPOLOGIJA:    PASAKA: AT 1624 D*, Vaistai nuo dantų skaudėjimo, [1; 4]

TIPOLOGIJA:    PASAKA: AT 1634 E*, Vagį meta per tvorą, [16; 6]

MOKSLINIS KOMENTARAS Kūrinys priklauso pasakų apie gudruolius grupei. Pirmojo tipo versija (AT 1624D*) žinoma tik lietuvių tautosakoje, užrašyta 5 variantai. Antrojo tipo versija (AT 1634E*) žinoma variantų: lietuvių – 13, latvių – 50, ukrainiečių – 7, baltarusių – 1 tautosakoje.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:
http://www.knygadvaris.lt/?id=74&par=70&lang=lt&Gid=536 Teksto šaltinis

Spausdinti

Atgal