Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 2 22-4 Pasaka AT 1624B* – Kaip cigons mėsą vogė

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 2 tomas

ANOTACIJA: Čigonas, pakriautėje prisivogęs mėsos, sumaišė duris ir įėjo į trobą. Įėjęs paklausė, ar šeimininkas norintis mėsos, kurią velnias iš pragaro atsiuntęs? Vyras išsigando išsisuodinusio vagio ir liepė su visa mėsa eiti pragaran – čigonas paspruko su mėsa.

TURINYS:
Teksto 1995 m. redakcija Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | PASAKOS | BUITINĖS PASAKOS

TIPOLOGIJA:    PASAKA: AT 1624 B*, Lašinių vogimas, [24]

MOKSLINIS KOMENTARAS Šios versijos užrašyta variantų: lietuvių – 24, latvių – 25, baltarusių – 1, ukrainiečių – 1, rusų – 1.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:
http://www.knygadvaris.lt/?id=74&par=70&lang=lt&Gid=538 Teksto šaltinis

Spausdinti

Atgal