TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=1042&back=home

TERMINAS: KALAVIJAS

APIBRĖŽIMAS: Kertamasis, rečiau duriamasis ginklas, išlietas iš bronzos, nukaltas iš geležies ar plieno. Tiesia geležtės forma skiriasi nuo kardo.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Lietuvoje kapinynuose aptinkamas nuo I tūkstantmečio vidurio. Ginkluotėje išbuvo iki XVI a.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINIAI RADINIAI | GINKLUOTĖ | GINKLAI | ginklai pagal funkciją | KERTAMIEJI GINKLAI
ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINIAI RADINIAI | GINKLUOTĖ | GINKLAI | ginklai pagal funkciją | KERTAMIEJI GINKLAI

ATITIKMENYS:
ang. Sword
SIDRYS, R. A Lithuanian-English glossary of Baltic archaeology = Lietuvių-anglų kalbų baltų archeologijos terminų žodynas. Iš Archaeologia Baltica. Vilnius: Alma litera, 1995, vol. 1, p. 186.

vok. Schwert
GRAUDONIS, J. Arheoloģijas terminu vārdīca. Rīga: Zinātne, 1994, p. 98.

rus. Меч
КИРПИЧНИКОВ, А. Н. Древнерусское оружие. 1. Мечи и сабли IX-XIII вв. Москва-Ленинград, 1966, с. 18-60.

TERMINO ŠALTINIAI:
KAZAKEVIČIUS, V. IX-XIII a. baltų kalavijai. Vilnius: 1996.

PAVYZDYS:
Taurapilio pilkapyje (Utenos r.) surastas kalavijas su makštimi. V a. antroji pusė (žr. TAUTAVIČIUS, A. Taurapilio "kunigaikščio" kapas. Iš Lietuvos archeologija. T. 2. Vilnius: Mokslas, 1981, 7 pav.).

ILIUSTRACIJA: KAZAKEVIČIUS, V. IX-XIII a. baltų kalavijai. Vilnius: 1996, 9 pav.

ILIUSTRACIJA: KAZAKEVIČIUS, V. IX-XIII a. baltų kalavijai. Vilnius: 1996, 59 pav.

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Vytautas Kazakevičius 2004-12-14

©: Sukūrimas, Vytautas Kazakevičius Lietuvos istorijos institutas

Atgal