TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=1044&back=home

TERMINAS: KOVOS KIRVIS

APIBRĖŽIMAS: Artimos kovos kertamasis ginklas iš akmens, bronzos ar geležies ant medinio koto. Lyginant su darbo kirviais yra mažesni ir lengvesni, kartais ornamentuoti.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Seniausi, iš akmens pagaminti laiviniai kovos kirviai baltų kraštuose paplito vėlyvajame neolite.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINIAI RADINIAI | GINKLUOTĖ | GINKLAI | ginklai pagal funkciją | KERTAMIEJI GINKLAI
ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINIAI RADINIAI | GINKLUOTĖ | GINKLAI | ginklai pagal funkciją | KERTAMIEJI GINKLAI

SINONIMIJA:
BARDIŠIUS Lietuvių kalbos žodynas. Redagavo J. Balčikonis. Vilnius, 1941, t. 1, p. 534; Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Vilnius, 1968, t. 1, p. 657.

ATITIKMENYS:
ang. Battle axe
SIDRYS, R. A Lithuanian-English glossary of Baltic archaeology = Lietuvių-anglų kalbų baltų archeologijos terminų žodynas. Iš Archaeologia Baltica. Vilnius: Alma litera, 1995, vol. 1, p. 184, 186, 188.

vok. Kampfaxt
GRAUDONIS, J. Arheoloģijas terminu vārdīca. Rīga: Zinātne, 1994, p. 99.

vok. Streitaxt
GRAUDONIS, J. Arheoloģijas terminu vārdīca. Rīga: Zinātne, 1994, p. 99.

rus. Боевой топор
КИРПИЧНИКОВ, А. Н. Древнерусское оружие. 2.Копья, сулицы, боевые топоры, булавы, кистени IX-XIII вв. Москва-Ленинград, 1966, с. 26-46.

TERMINO ŠALTINIAI:
KAZAKEVIČIUS, V. Geležies amžiaus baltų genčių ginkluotė. Vilnius: 1998, p. 31, 50-52.

PAVYZDYS:
Kovos kirvis vėduokliniais ašmenimis. Laiviai, degintinis kapas Nr. 197 (žr.VOLKAITĖ-KULIKAUSKIENĖ, R. Lietuviai IX-XII amžiais. Vilnius: Mintis, 1970, LXI pav.).

ILIUSTRACIJA: КАЗАКЯВИЧЮС, В. Оружие балтских племен II-XII веков на территории Литвы. Вильнюс: 1988, 30 pav.

ILIUSTRACIJA: KAZAKEVIČIUS, V. Topory bojowe typu M. Chronologia i pochodzenie na ziemiach Bałtów. Iš Słowiańszczyzna w Europie. Ed. Z. Kurnatowska. Wrocław: 1996.

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Vytautas Kazakevičius 2004-12-27

©: Sukūrimas, Vytautas Kazakevičius Lietuvos istorijos institutas

Atgal