TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=4109&back=home

TERMINAS: PASAKOS

APIBRĖŽIMAS: Pasakos – tai sakytinės tautosakos siužetiniai prozos kūriniai, turintys fantastikos elementų, bendruomenėje perteikiami žodžiu, santykinai stabilaus siužeto, tačiau kiekvieno pasakotojo skirtingai pasakojami.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Pasakos atlieka didaktines, estetines ir pramogines funkcijas. Pagal tematiką ir struktūrą pasakos skirstomos į žanrus. Skirtingų žanrų pasakos skiriasi santykiu su tikrove, fantazijos pobūdžiu. Įvairių žanrų pasakomis iliustruojamos ir propaguojamos žmogaus elgesio taisyklės.

AUKŠTESNI LYGMENYS: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA

ŽEMESNI LYGMENYS:
BUITINĖS PASAKOS
FORMULINĖS PASAKOS
NOVELINĖS PASAKOS
PARABOLĖS
PASAKOS APIE GYVŪNUS
PASAKOS APIE KVAILĄ VELNIĄ
PASAKOS BE GALO
PASAKOS-LEGENDOS
STEBUKLINĖS PASAKOS
MELŲ PASAKOS
LITERATŪRINĖS PASAKOS

ATITIKMENYS:
angl. folktale
The Types of the Folktale. Classification and bibliography. Translated and enlarged by Stith Thompson. Second revision. Helsinki, 1964.

angl. fairytale
SIMPSON, J.; ROUD S, Oxford Dictionary of English Folklore. Oxford: University Press, 2000, p. 117.

lat. pasaka
ARĀJS, K., MEDNE, A. Latviešu pasaku tipu rādītājs. Rīga, 1977.

rus. сказка
Сравнительный указатель сюжетов. Восточнославянская сказка. Ленинрад, 1979.

angl. tale
The Types of the Folktale. Classification and bibliography. Translated and enlarged by Stith Thompson. Second revision. Helsinki, 1964.

brus. казкa
Чарадзейныя казкi ў дзвюх частках. Частка II. 2-е выданне, выпраўленае і дапрацаванае. Мінск, 2003.


vok. Märchen
Katalog der niederländ Märchen und Legendenvarianten von J. R. W. Sinnighe. FFC 132. Helsinki, 1943.

TERMINO ŠALTINIAI:
BALYS, J. Pasakojamoji tautosaka ir jos tyrinėjimai. Raštai. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002, t. 3, p. 224.


Lietuvių fokloro chrestomatija. Parengė Bronislava Kerbelytė, Bronė Stundžienė. Vilnius, 1996, p. 18.

PAVYZDYS ARUODUOSE: Pasaka AT 700 Nykščiukas

PASTABOS: Kitos reikšmės: pasakojimas, istorija; išgalvoti, nebūti dalykai, prasimanymai; tam tikras pasakymas, posakis; sakymas; pasikalbėjimas, kalba, plepėjimas; pamokomo turinio mintis, kalba. Lietuvių kalbos žodynas, t. IX, p. 444-445.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Lina Valiukaitė 2004-12-01

©: Sukūrimas, Lina Valiukaitė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Atgal