VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=16636&back=home

VIETOS VARDAS: Kuliai Žemėlapis

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Kuliai sen.
Kuliai ist. vls.

VARIANTAI:
Kulių mst. (1923) Leidinio aprašas P. 115

ČIA SUKURTI VAIZDAI:
Gėlės pavadinimas [našlelė]

SUSIJĘ VAIZDAI:
Gėlės pavadinimas [našlelė]

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
Gėlės pavadinimas [našlelė]

Gėlės pavadinimas [našlelė]

Arklio pavadinimas [kuinas]

tokiais kuinais pasikinkęs

Padavimas apie Gandingos piliakalnyje (Plungės r.) paslėptus pinigus
Pilies viduje žuvėdai paslėpė pinigus, ginklus ir kitus daiktus. Pilį užpylė žemėmis, o raktus paslėpė po dideliu akmeniu. Saugoti visus turtus pavedė velniams.
Padavimas [Gandinga]

BsTB 2 21-1 Sakmė AT 250A – Dzėis ir vėžys
Dievas, sutvėręs gyvulius, įspaudė visiems akis. Priėjęs prie vėžio pasakė, kad tam tik mažos akelės likę, o vėžys atsakė, kad tokias mažas dievas į užpakalį kištųsi – dievas jam ten akis ir įspaudęs.
Teksto 1995 m. redakcija

BsTB 2 21-2 Sakmė – Kodėl dreb epušies lapai
Motina švenčiausia, bėgdama nuo Erodo su sūneliu į Egiptą, pavargusi sustojo po epuše ir iš baimės drebėjo. Nuo to laiko visų epušų lapai ėmę drebėti.
Teksto 1995 m. redakcija

BsTB 2 21-3 Pasaka AT 1624D*+1634E* – Cigonas ir gaspadorius
Namų šeimininkas nutvėrė čigoną vagiant ir, pakvietęs šeimyną, ketino prikulti. Čigonas skundėsi dantų skausmu ir prašė, kad jo tik per tvorą nemestų. Šeimininkas čiupo už kupros iš išmetė vagį per tvorą – čigonas pabėgo.
Teksto 1995 m. redakcija

BsTB 2 22-4 Pasaka AT 1624B* – Kaip cigons mėsą vogė
Čigonas, pakriautėje prisivogęs mėsos, sumaišė duris ir įėjo į trobą. Įėjęs paklausė, ar šeimininkas norintis mėsos, kurią velnias iš pragaro atsiuntęs? Vyras išsigando išsisuodinusio vagio ir liepė su visa mėsa eiti pragaran – čigonas paspruko su mėsa.
Teksto 1995 m. redakcija

Atgal