Apie leidinio elektroninę versiją

Apie leidinio elektroninę versiją

 

Bronislavos Kerbelytės Lietuvių liaudies pasakų repertuaras - tai elektroninis katalogas, apimantis visus lietuvių liaudies pasakų siužetus, suklasifikuotus pagal tarptautinį A. Aarnes ir S.Thompsono siužetų katalogą.

Elektroninis katalogas parengtas tipografinio leidinio Lietuvių liaudies pasakų repertuaras (Vilnius: LLTI, 2002) pagrindu. Šio leidinio sudarymo principai pristatyti Autorės pratarmėje.

Lietuvių liaudies pasakų repertuare skiriami trys klasifikacijos lygmenys: žanrinis skyrius, poskyris, tipas. Elektroniniame kataloge galima ieškoti pasakų anotacijų pagal skyrius, poskyrius, tipų numerius ir pavadinimus bei bet kurį žodį tipo anotacijoje (paieška).

Lietuvių liaudies pasakų repertuaro autorė B. Kerbelytė taip pat sukūrė Lietuvių pasakojamosios tautosakos katalogą, kuriame pasakų tipai aprašyti remiantis unikalia elementriųjų siužetų metodika. Lietuvių liaudies pasakų repertuaro elektroninės versijos skaitytojui sukurta galimybė tiesiogiai pereiti į Lietuvių pasakojamosios tautosakos katalogą.

Leidinio elektroninę versiją parengė dr. Daiva Vaitkevičienė, Irena Žilienė ir Arūnas Ciesiūnas. Ji sukurta 2004 metais Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, vykdant mokslo programą „RaSa: Lietuvių dvasinės kultūros raiškos: etnologijos, istorijos, kalbos šaltinių elektroninis sąvadas”. Darbą parėmė Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas.

Lietuvių liaudies pasakų repertuaras yra integrali Lituanistikos paveldo informacinės sistemos „Aruodai” dalis. Tai sisteminis instrumentas, leidžiantis tipologiškai grupuoti „Aruoduose” saugomus pasakų tekstus.

 

 
 
 
© Bronislava Kerbelytė, 1999, 2001; Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1999, 2001, 2004