PradžiaApie AruodusNuorodosAtsiliepimaiStraipsniaiENSena versija

 
 
 
 
Pasirinkite paieškos tipą:
Bendroji BendrojiTipologinė TipologinėBibliografija BibliografijaKompleksinė
 
 
LIETUVIŲ PASAKOJAMOSIOS TAUTOSAKOS ELEKTRONINIS KATALOGAS

Lietuvių pasakojamosios tautosakos elektroninis katalogas yra sukurtas dviejų profesorės Bronislavos Kerbelytės leidinių – Lietuvių pasakojamosios tautosakos katalogas (Vilnius, 1999, t. 1; 2001, t. 2) ir Lietuvių liaudies pasakų repertuaras (Vilnius, 2002) – pagrindu. Šiuo metu jis apima tik lietuvių liaudies pasakų tipus. Elektroninėje erdvėje tipografinis Lietuvių pasakojamosios tautosakos katalogas ir Lietuvių liaudies pasakų repertuaras sudaro bendrą sistemą ir vienas kitą papildo; galimybę juos susieti teikia bendra Aarne‘s-Thomsono tarptautinio pasakų tipų numeracija.

Aruodų pagrindinėje saugykloje esantys pasakų tekstai yra susieti su pasakų tipų aprašymais šiuose elektroniniuose kataloguose. Vartotojas, radęs jį dominančią pasaką ir norėdamas pasižiūrėti, kiek yra šios pasakos variantų, kur jie paplitę, kaip varijuoja ir t.t., iš karto gali nukeliauti į atitinkamo tipo aprašymą kataloge – tereikia pasinaudoti Aruodų siūloma nuoroda. Pirmuoju žingsniu atidaromas konkretaus tipo aprašymas Lietuvių pasakojamosios tautosakos kataloge, kur pateikiamas visų to tipo rankraštinių ir publikuotų šaltinių sąrašas.  Kitu žingsniu galima nueiti į Lietuvių liaudies pasakų repertuarą ir susipažinti  su bendruoju tipo aprašymu.

Visi Aruodų tautosakos katalogų duomenys turi dvejopos paieškos galimybes. Kaip savarankiški elektroniniai ištekliai kiekvienas jų turi savo paiešką, leidžiančią ieškoti reikalingo pasakų ar dainų tipo. O integrali Aruodų tipologinė paieška siūlo galimybę ieškoti ne tipų aprašymų, bet pačių tekstų – pageidaujamo tipo pasakos ar dainos.

 
 
 
© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas 2003 - 2007