Apie leidinio elektroninę versiją

Bronislavos Kerbelytės Lietuvių pasakojamosios tautosakos katalogo elektroninė versija parengta tipografinio leidinio pirmojo ir antrojo tomo (Vilnius: LLTI, 1999, t. 1; 2001, t. 2.) pagrindu.

Lietuvių pasakojamosios tautosakos katalogo elektroninėje versijoje pristatytos lietuvių liaudies pasakos. Skirtingai nei paraleliniame leidinyje Lietuvių liaudies pasakų repertuaras, pateikiančiame bendriausią informaciją apie lietuvių pasakų tipus, Lietuvių pasakojamosios tautosakos kataloge pristatomi sudėtinga moksline metodika aprašyti pasakų siužetai (žr. Autorės pratarmė). Leidinyje derinamos dvi klasifikacijos sistemos: pasakos skirstomos tipais pagal tarptautinį Aarnes-Thompsono siužetų katalogą bei skaidomos į elementriuosius siužetus pagal B. Kerbelytės sukurtą sistemą. Elektroninėje versijoje galima atlikti paiešką ir vienos, ir kitos sistemos rėmuose.

Lietuvių pasakojamosios tautosakos katalogo elektroninę versiją parengė dr. Daiva Vaitkevičienė, Irena Žilienė ir Arūnas Ciesiūnas. Ji sukurta 2004 metais Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, vykdant mokslo programą „RaSa: Lietuvių dvasinės kultūros raiškos: etnologijos, istorijos, kalbos šaltinių elektroninis sąvadas”. Darbą rėmė Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas.

Lietuvių pasakojamosios tautosakos katalogas yra integrali Lituanistikos paveldo informacinės sistemos „Aruodai” dalis. Drauge su Lietuvių liaudies pasakų repertuaru tai yra sisteminis instrumentas, leidžiantis tipologiškai aprašyti „Aruoduose” saugomus pasakų tekstus.

 

 
 
 
© Bronislava Kerbelytė, 1999, 2001; Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1999, 2001, 2004