Knygadvario objektas "Mitologinė sakmė apie užkeiktu pinigus" >> "[Apie užkeiktu pinigus]"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=2289&FId=4200&back=home

PAVADINIMAS: [Apie užkeiktu pinigus]

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Vienas ūkininkas vieną nedėlios dieną pradėjo visą savo šeimyną varyt in bažnyčią. Bernas mislija: „Dėl ko tu teip varai?“ – ir pasiliko namieje. Ūkininkas, mislydamas, kad visi išėjo, neša pinigus in netolimą giraitę kavot, o bernas nuvėjęs in krūmus ir užsislėpė. Ūkininkas atsinešė krepšį pinigų, iškasė duobę ir supylė. Matydamas, kad da nepilna, nuvėjo daugiau atnešt, o bernas nuvėjo ir tų pinigų dikčiai nusėmė. Antrąsyk atnešė – ir tų bernas nusėmė. Atnešė trečią kartą, ir jau buvo pilna. Užkasęs ant viršaus pridarė ir sako:
– Na, katras šitą š... suvės, tai tas pinigus galės išimtie.
Bernas parsinešė tą š... namon, su pipirais, cibuliais ir taukais susispirginęs ir suvalgė. Paskui nuvėjo ir tą skarbą išėmė.

PATEIKĖJAS: Jurgis Urnevičius

FIKSUOTOJAS: Aidukaitis

FIKSAVIMO AMŽIUS: -

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Vaitkabaliai, k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Vaitkabaliai, Vilkaviškio aps., Suvalkų gub.

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 221, Nr. 61
„Aruoduose“ skelbiamo teksto šaltinis.

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal