Knygadvario objektas "Mitologinė sakmė apie vaidulį, kuris kareivį apdovanojo pinigais" >> "[Vaidulis, kuris kareivį apdovanojo pinigais]"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=2342&FId=4282&back=home

PAVADINIMAS: [Vaidulis, kuris kareivį apdovanojo pinigais]

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Kitąkart Vištyčio girioj buvo toks vaidulys: būdavo, koks žmogus pro jį aina, tai jis siūlydavo pinigus, kad imtų nog jo, o žmogus mislydavo, kad jis tik tyčia, o jeigu imtų, tai mislija, kad gal ką pikta padaryt. Tai, būdavo, kaip pasiūlo, o neima, tai ima ir galvą užsuka. Ir tokiu būdu daugybę žmonių išsmaugė.
Dažinojęs apė tai vienas kareivis. Jam vienąsyk buvo reikalas ait per tą girią. Jis nėjo su kitais keliu, bet ėjo išsiskyręs, kur pats žinojo. Beaidams ir tuojau užėjo tą žmonių ganubintoją. Kareiviui atidavė pinigus, tarydamas:
– Ačuo tau labai dailiai. Aš šitus pinigus turėjau kam atiduotie, nės aš per juos neturu vietos ir atsilsio. O dabar jau būsu ramus.
Kareivis kaip parsinešė pinigus, tuojaus iš jo atėmė vyresniejie ir nusiuntė turbūt karaliui. Da tą vargšą kareivį pasodino ant kiek in kalėjimą. Atėjo nakčia pas karalių tas atidavikas pinigų, smaugdamas sako:
– Ar tu davei tam kareiviui pinigus, kad tu iš jo atėmei? Žiūrėk, tuojau kad jam sugrąžytum ir paleistum jį iš kalėjimo!
Tuojaus ant rytojaus kareiviui pinigai buvo atiduoti.

FIKSUOTOJAS: Pranas Aidukaitis

FIKSAVIMO AMŽIUS: -

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Vaitkabaliai, k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., Lietuvos Respublika

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 338-339, Nr. 14
"Aruoduose" skelbiamo teksto šaltinis

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 243, Nr. 14

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal