Knygadvario objektas "Etiologinė sakmė apie Liucipieriaus ir angelų sutvėrimą" >> "[Liucipieriaus ir angelų sutvėrimas]"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=2496&FId=4457&back=home

PAVADINIMAS: [Liucipieriaus ir angelų sutvėrimas]

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Kitąsyk, kaip Dievas sutvėrė dangų ir žemę, tai tuojaus jis sutvėręs ir Liucių (Liucijušą, Liucipierių). Kaip Dievas ką daręs, tai ir Liucius teip dirbęs, o jam Dievas buvo davęs didę galybę. Dievas pavilgęs pirštą in marias – nes tuomsyk buvę tik vieni vandens, – kresterėjęs ir sutvėręs aniuolą. Liucius insižiūrėjęs, kaip Dievas tvėręs aniuolą. Dievui prasišalinus, Liucius kaip pradės vilgyt pirštą in marias, kaip pradės krėst! Kiek tik lašų nog jo piršto kritę, tai tiek aniuolų buvę. Ir tokią daugybę pridirbęs, kad jau nė neužmatęs.

PATEIKĖJAS: Motiejus Slapikas Iš Vaitkabalių, Vilkaviškio pavieto, Suvalkų gubernijos

FIKSUOTOJAS: Pranas Aidukaitis

FIKSAVIMO AMŽIUS: -

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Vaitkabaliai, k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Vaitkabaliai, Vilka[viškio] pav., Suv[alkų] gub.

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 378, Nr. 1
"Aruoduose" skelbiamo teksto šaltinis

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 279-280, Nr. 1

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal