Knygadvario objektas "Mitologinė sakmė apie vyrų peštynes, kurioms sukiršino velnias" >> "[Vyrų peštynės, kurioms sukiršino velnias]"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=2617&FId=4602&back=home

PAVADINIMAS: [Vyrų peštynės, kurioms sukiršino velnias]

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Ne teip seniai – bus koki 20 ar 30 metų atgal – Dambaukos (Bartin[inkų] vals., Vilk[aviškio] pav,) karčemoj gėrę sau žmonės, žinoma, labai linksmai. Iš to pulkelio išėjęs vienas žmogus laukan ant savo reikalo, žiūri – ateina tiesiog per laukus toks didelis juodas vyras susilenkęs, čebatai ilgais aulais, su skrybėle ant akių užsitraukęs. Tas žmogus beveik pažino, kad jau čia ne žmogysta, ir jis gerai insižiūrėjo, nes jam pro petį pralindo. Ateina in karčemą atgal, žiūri – jo visi draugai o pešasi, o mušasi, kaip tik katras ingal... Po valandų jis juos apstabdė, klausė:
– Kas jums čia pasidarė?
Visi pradėjo dailiai kalbėt, kad nė patys nežiną, kas jiems pasidarę. Tada jis jiems papasakojo, kad čia toks navatnas žmogus atėjęs. Visi sakę, kad nė viens nematęs. Visur po karčemą išžiūrėjo ir nieko nerado. Sako, kad tai tikrai buvęs velnias ir juos sukusinęs.

PATEIKĖJAS: Aidukaitis

FIKSUOTOJAS: Pranas Aidukaitis

FIKSAVIMO AMŽIUS: -

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Vaitkabaliai, k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., Lietuvos Respublika

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 384, Nr. 18
"Aruoduose" skelbiamo teksto šaltinis

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 285, Nr. 18

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal