Knygadvario objektas "Mitologinė sakmė apie vyrą, kurį su vežimu velnias traukė į daubą" >> "[Apie vyrą, kurį su vežimu velnias traukė į daubą]"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=2628&FId=4617&back=home&back=home

PAVADINIMAS: [Apie vyrą, kurį su vežimu velnias traukė į daubą]

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Kitąsyk – bus kokia 50 metų – Karpiejų Urbaitis važiavęs iš kur namon. Žiūri, kad sėdi vienas jo vežime. Privažiavus prie daubos, tas velnias tuoj griebęs jam už vadelių ir traukęs tiesiog in daubą. Urba[i]tis, matydams, kad jį gal intraukt in daubą, šokęs iš vežimo ir nuvėjęs namon. Ateina ant rytojaus – randa arklius supainiotus o supainiotus ant daubos kranto stovint. Sako, kad tikrai buvęs velnias, ką su juom važiavęs.

PATEIKĖJAS: Aidukaitis

FIKSUOTOJAS: Pranas Aidukaitis

FIKSAVIMO AMŽIUS: -

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Vaitkabaliai, k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., Lietuvos Respublika

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 384, Nr. 19
"Aruoduose" skelbiamo teksto šaltinis

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 285-286, Nr. 19

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal