Knygadvario objektas "BsTB 11 30-4 Daina V 945 [Ta dukrelė azdabna]" >> "[Ta dukrelė azdabna]"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=3882&FId=6166&back=home

PAVADINIMAS: [Ta dukrelė azdabna]

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Ta dukrelė azdabna,
Į močiutę padabna.
Kas diena vainikuota,
Atpuskuos galionuota. /2x2/

To seklyčio naujojo
Alus midus kvepėjo,
Ten seselė jaunoji
Su broleliu kalbėjo. /2x2/

Suskambino dvaružij –
Štai atjoja svetužiai.
Tarnai vartus atkėlė,
Jaunus svečius įleido. /2x2/

Ir išeina vuošvelė
Iš aukštojo svirnelio,
Išsineša rankoj kubką
Su rinskuoju vyneliu. /2x2/

– Oi ženteli ženteli,
Mylimasis sveteli,
Sėsk no bėro žirgelio,
Eik į aukštą svirnelį. /2x2/

– Oi vuošvele vuošvele,
Tu senoji močiute,
Ar duosi, ar leisi
Savo jauną dukrelę? /2x2/

– Oi ženteli ženteli,
Mylimasis sveteli,
Nežinau, iš kur tu,
Kokios esi šalužės. /2x2/

– Iš svetimos šalužės,
Aš sau ieškau mergužės,
Kur gražiai užaugytos,
Razumniai išmokytos. /2x2/

Kur tiesaus liemenužio
Ir patogaus veidužio,
Tai bus graži pažiūrėt
Ir mā jaunam pakalbėt. /2x2/

FIKSUOTOJAS: Jonas Basanavičius

FIKSAVIMO AMŽIUS: 19

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Marijampolė, m., , Marijampolės sav., Marijampolės apskr., Lietuvos Respublika

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 30-31, Nr. 4
Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 11. Įvairi tautosaka iš rinkinių. Surinko Jonas Basanavičius. Sudarė Kostas Aleksynas. Parengė Kostas Aleksynas, Leonardas Sauka. Įvadą ir paaiškinimus parašė Leonardas Sauka. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SAUGOMA:
VUB (Vilniaus universiteto biblioteka) | F119-37, P. 7

SAUGOMA:
LMD (Lietuvių mokslo draugijos fondai Lietuvių tautosakos rankraštyne Lietuvių literatūros ir tautosakos institute) | I 1006, Nr. 15

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal