Knygadvario objektas "BsTB 11 113-67 Daina M [Mislinau per dieną]" >> "[Mislinau per dieną]"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=3945&FId=6268&back=home

PAVADINIMAS: [Mislinau per dieną]

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Mislinau per dieną,
Kaip darbą pabaigsiu,
In katrą šalelę
Pas mergelę aisiu.

Nuvėjau aš – radau,
Radau užmigusią,
Nežinau, nemoku,
Kaip ją pabudytie.

Rankelę suspaudžiau,
Žiedelį numoviau.

O tas jos žiedelis
Meilę padidino,
Iš saldaus miegelio
Jąją pabudino.

– Kelkis, mergele,
Duokie baltą ranką,
Aš ainu namučių,
O tu liksi viena.

Antrą tamsią naktį
Tave atlankysiu,
Daugiau naujienėlių
Aš tau pasakysiu.

PATEIKĖJAS: Marė Kazakevičiūtė

FIKSUOTOJAS: Jonas Basanavičius

FIKSAVIMO METAI: 1909

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Garančiškė, k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav., Kauno apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Garančiškės k., Garliavos prp.

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 113, Nr. 67
Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 11. Įvairi tautosaka iš rinkinių. Surinko Jonas Basanavičius. Sudarė Kostas Aleksynas. Parengė Kostas Aleksynas, Leonardas Sauka. Įvadą ir paaiškinimus parašė Leonardas Sauka. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SAUGOMA:
VUB (Vilniaus universiteto biblioteka) | F119-53, P. 29

SAUGOMA:
LMD (Lietuvių mokslo draugijos fondai Lietuvių tautosakos rankraštyne Lietuvių literatūros ir tautosakos institute) | I 1031, Nr. 9

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal