Knygadvario objektas "BsTB 11 115-69 Daina D 1205 [Šią naktelę per naktelę]" >> "[Šią naktelę per naktelę]"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=3947&FId=6270&back=home

PAVADINIMAS: [Šią naktelę per naktelę]

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Šią naktelę per naktelę
Miego nemiegojau,
Žalioj girioj, lygioj lankoj
Žirgelius dabojau,
Iš to kiemo kiemužėlio
Mergelę viliojau.

– Vai mergele,
Močiutės dukrele,
Vai, ar aisi
Už manęs bernelio?

– Vai, aš aičia
Už tavęs bernelio,
Tik man gaila
Tėvelio dvarelio.

– Vai mergele,
Močiutės dukrele,
Mano tėvo
Da didesnis dvaras.

Aplink dvarą
Ievarai žaliuoja,
Viduj dvaro
Jaunimėlis šoka.

Šokit šokit,
Jaunas jaunimėli,
O aš aisiu
Su savo mergele.

Kai išėjau
Su savo mergele,
Mane jauną
Ant rankelių nešė.

PATEIKĖJAS: Marė Kazakevičiūtė

FIKSUOTOJAS: Jonas Basanavičius

FIKSAVIMO METAI: 1909

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Garančiškė, k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav., Kauno apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Garančiškės k., Garliavos prp.

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 115, Nr. 69
Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 11. Įvairi tautosaka iš rinkinių. Surinko Jonas Basanavičius. Sudarė Kostas Aleksynas. Parengė Kostas Aleksynas, Leonardas Sauka. Įvadą ir paaiškinimus parašė Leonardas Sauka. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SAUGOMA:
VUB (Vilniaus universiteto biblioteka) | F119-53, P. 30

SAUGOMA:
LMD (Lietuvių mokslo draugijos fondai Lietuvių tautosakos rankraštyne Lietuvių literatūros ir tautosakos institute) | I 1031, Nr. 10

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal