Knygadvario objektas "BsTB 11 116-70 Daina M 290+V 811+M 870 [Šviesi ta puselė]" >> "[Šviesi ta puselė]"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=3948&FId=6271&back=home

PAVADINIMAS: [Šviesi ta puselė]

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Šviesi ta puselė,
Kur saulutė teka,
Ana dar šviesesnė,
Kur mergelė šneka.

Kalnus nukasčia,
Klonius išlygyčia,
Bile tik mergelę
Savo pamatyčia.

Neturiu močiutės
Kraiteliui sukrautie,
Neturiu tėvelio
Dalelei atskirtie.

Neturiu sesučių
Suolelyj sėdėtie,
Neturiu brolelių
Laukeliu lydėtie.

Saulelė močiutė
Kraitelį sukrovė,
Tėvelis mėnulis
Dalelę atskyrė.

Žvaigždutė sesutė
Suolelyj sėdėjo,
Sietynas brolelis
Laukeliu lydėjo.

Kad tu nepakeltum
Kojų nė rankelių,
Kaip aš nepakeliu
In svietą akelių.

Kad tu nepriaitum
Prie stonios durelių,
Kai aš nepriainu
Prie rūtų darželio.

Kad tu nepasiektum
Žirgo liemenėlio,
Kai aš nepasiekiu
Rūtų vainikėlio.

PATEIKĖJAS: Marė Kazakevičiūtė

FIKSUOTOJAS: Jonas Basanavičius

FIKSAVIMO METAI: 1909

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Garančiškė, k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav., Kauno apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Garančiškės k., Garliavos prp.

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 116-117, Nr. 70
Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 11. Įvairi tautosaka iš rinkinių. Surinko Jonas Basanavičius. Sudarė Kostas Aleksynas. Parengė Kostas Aleksynas, Leonardas Sauka. Įvadą ir paaiškinimus parašė Leonardas Sauka. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SAUGOMA:
VUB (Vilniaus universiteto biblioteka) | F119-53, P. 31

SAUGOMA:
LMD (Lietuvių mokslo draugijos fondai Lietuvių tautosakos rankraštyne Lietuvių literatūros ir tautosakos institute) | I 1031, Nr. 11

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal