Knygadvario objektas "BsTB 11 118-72 Daina K 713C+V 2124+V 60 [Sprokie, žalias aržuolėli]" >> "[Sprokie, žalias aržuolėli]"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=3950&FId=6273&back=home

PAVADINIMAS: [Sprokie, žalias aržuolėli]

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
– Sprokie, žalias aržuolėli:
Rytoj bus šalnelė.
– Aš tos šalnos neatbosiu,
Per naktį išsprogsiu.

Vaikščio tėvas po dvarelį
Keldamas sūnelį:
– Kelkis kelkis, sūnužėli,
Balnokis žirgelį.

Pabalnoti bėri žirgai –
Jokit pas mergelę.

Kai aš jojau per laukelį,
Lankelis sulinko,
Kai užkliudžiau dobilėlį,
Aukso rasa krito.

O kai jojau per dvarelį,
Dvarelis dundėjo,
Kai užkliudžiau akmenėlį,
Ugnelė žėrėjo.

Kai prijojau prie vartelių,
In vartelius šoviau.
Kad ne žirgas, kad ne balnas,
Tai būčia prapuolęs.

Kai atjojau pas mergelę,
Da mergelė miega,
Mano širdis meiliai dega
Per jos saldų miegą.

– Kelkis kelkis, mergužėle,
Išduok vainikėlį,
Išduok vainikėlį
An baltų rankelių.

– Tai nemislyk, bernužėli,
Nebūsiu aš tavo
Nė neduosiu vainikėlio
An baltų rankelių.

PATEIKĖJAS: Marė Kazakevičiūtė

FIKSUOTOJAS: Jonas Basanavičius

FIKSAVIMO METAI: 1909

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Garančiškė, k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav., Kauno apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Garančiškės k., Garliavos prp.

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 118-119, Nr. 72
Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 11. Įvairi tautosaka iš rinkinių. Surinko Jonas Basanavičius. Sudarė Kostas Aleksynas. Parengė Kostas Aleksynas, Leonardas Sauka. Įvadą ir paaiškinimus parašė Leonardas Sauka. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SAUGOMA:
VUB (Vilniaus universiteto biblioteka) | F119-53, P. 32

SAUGOMA:
LMD (Lietuvių mokslo draugijos fondai Lietuvių tautosakos rankraštyne Lietuvių literatūros ir tautosakos institute) | I 1031, Nr. 13

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal